Kleine musea en historische organisaties

Wilt u de kleine musea of historische organisaties in Gelderland toekomstbestendiger maken? Dan kunt u vanaf 9 januari 2023 subsidie aanvragen.
Status: Bijna geopend
Wanneer: Deze subsidie geldt tot 1-10-2023 (10 maanden)
Voor wie: Deze subsidie is bedoeld voor kleine musea (met minder dan 3 fte in dienst, vrijwilligers niet meegerekend) en historische organisaties.

Meer informatie over deze subsidie

U kunt subsidie aanvragen om kleine musea en historische organisaties toekomstbestendiger te maken door activiteiten die zich richten op 1 of meer van de volgende doelen:

  • Het versterken van de inhoudelijke kwaliteit door vaste presentaties, tijdelijke tentoonstellingen of educatieve activiteiten.
  • Het vergroten van het publieksbereik door maatregelen op het gebied van bedrijfsvoering, toegankelijkheid,  automatisering, digitalisering, professionalisering van communicatie, vrijwilligers- of sponsorbeleid.
  • Het versterken van het netwerk, door samenwerkingsprojecten met andere erfgoedinstellingen aan te gaan of de samenwerking met andere instellingen binnen de vrijetijd- of welzijnssector.
  • Het versterken van Gelderse identiteit en geschiedenis door activiteiten te organiseren die de geschiedenis van Gelderland beleefbaar maken.

U kunt deze subsidie aanvragen als u:

  • Staat geregistreerd in het Museumregister en/of lid bent van de coöperatie Erfgoed Gelderland.
  • De activiteiten waarvoor u subsidie aanvraagt realiseert binnen 27 maanden nadat u de aanvraag heeft ingediend.

De volledige tekst van de regeling en de voorwaarden vindt u in de Regels Subsidieverlening  Gelderland 2023, paragraaf 5.7 Kleine musea en historische verenigingen.

Binnen deze regeling kunt u voor maximaal 75% van de subsidiabele kosten subsidie aanvragen. De overige 25% van de kosten moet u zelf financieren. Het maximale bedrag dat u aan subsidie kunt ontvangen is € 10.000. Bekijk paragraaf 5.7 van de regeling.

Direct verder

Subsidie aanvragen

U kunt uw subsidie aanvragen via het Subsidieportaal. Om in te loggen heeft u eHerkenning EH2+ nodig. Als u heeft ingelogd, komt u terecht bij het aanvraagformulier voor deze subsidie. U kunt uw aanvraag als concept opslaan en in het Subsidieportaal onder 'mijn subsidies' op een later moment weer openen. U kunt deze subsidie aanvragen vanaf 9 januari tot en met 30 september 2023. Om u aanvraag voor te bereiden is het aanvraagformulier nu al beschikbaar.   

In de hieronder te vinden 'checklist verplichte bijlagen bij subsidieaanvraag' leest u welke informatie u bij uw aanvraag moet uploaden. We raden u aan om het aanvraagformulier van tevoren te bekijken en de bijlagen digitaal beschikbaar te hebben. Voor de digitale aanvraag is een plan van aanpak (projectplan) nodig. Hieronder vindt u een toelichting op de inhoud van een projectplan. Musea kunnen bij Erfgoed Gelderland informatie en ondersteuning krijgen voor het voorbereiden en uitvoeren van hun plannen.

Behandeling aanvraag

Uw aanvraag wordt, als deze volledig is, in volgorde van binnenkomst behandeld. Deze rangorde bepaalt of u ook daadwerkelijk voor subsidie in aanmerking komt, zodra uw aanvraag een positief oordeel heeft gekregen. Voor deze subsidieregeling geldt namelijk een maximaal bedrag van €350.000, waarvoor wij subsidies verstrekken. U kunt subsidie aanvragen totdat dit bedrag is bereikt. Als uw aanvraag niet volledig is, krijgt u de gelegenheid om deze aan te vullen. Doe dit zo snel mogelijk, want ook de ‘wachttijd’ telt mee voor het moment waarop uw aanvraag als volledig wordt gezien.

Als het subsidiebudget wordt overschreden, omdat op dezelfde dag meerdere complete aanvragen zijn ingediend, bepaalt een loting de volgorde van binnenkomst van deze aanvragen. Meer informatie vindt u op de webpagina over subsidies met een subsidieplafond. Het is dus niet nodig om direct om 09.00 uur uw aanvraag in te dienen. Alle projecten die op dezelfde dag worden ingediend, maken evenveel kans.

Uw subsidie stap voor stap

In de video hiernaast ziet u hoe u subsidie aanvraagt en wat er daarna gebeurt.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier. Of bel ons op nummer: 026 359 9999.