Grootschalige maatregelen hoofdfietsnet

Wilt u als gemeente grootschalige maatregelen nemen om het Gelderse hoofdfietsnet te verbeteren? Dan kunt u subsidie aanvragen.
Laatst gewijzigd op: 4-september-2023
Status: Open
Wanneer: Deze subsidie geldt tot 31-12-2023 (3 maanden)
Voor wie: Gemeenten en Gelderse regio’s kunnen subsidie aanvragen

Meer informatie over deze subsidie

Subsidie aanvragen

Voordat u een aanvraag kan indienen, moet er overleg zijn geweest met de provincie over het ontwerp van de maatregelen. In dit overleg bespreken we het ontwerp aan de hand van de geldende CROW-richtlijnen. U kunt via het provincieloket een afspraak voor een vooroverleg aanvragen. 

U kunt uw subsidie aanvragen via het Subsidieportaal Om in te loggen heeft u eHerkenning nodig. Staat u ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en wilt u iemand machtigen om uw aanvraag in te dienen? Dan moet u diegene toestemming geven via ketenmachtiging. Als u heeft ingelogd, komt u terecht bij het aanvraagformulier 'Complexe maatregelen hoofdfietsnet'. U kunt uw aanvraag als concept opslaan en in het Subsidieportaal onder 'mijn subsidies' op een later moment weer openen.

U kunt deze subsidie aanvragen van 4 september 2023 tot en met 31 december 2023. 

In de hieronder te vinden 'checklist verplichte bijlagen bij subsidieaanvraag' leest u welke informatie u bij uw aanvraag moet uploaden. We raden u aan om het aanvraagformulier van tevoren te bekijken en de bijlagen digitaal beschikbaar te hebben.

Behandeling aanvraag

Voor deze subsidie is een totaalbedrag van € 5.000.000 beschikbaar. U kunt subsidie aanvragen totdat dit bedrag is bereikt. Meer informatie vindt u op de webpagina over subsidies met een subsidieplafond.

We beoordelen eerst of uw aanvraag compleet is. Daarna beoordelen we de inhoud. De tijd die hiervoor staat vanaf het moment van indienen is voor de meeste subsidieregelingen maximaal 13 weken (dit is de beslistermijn). Is uw aanvraag niet compleet? Dan vragen we u om de ontbrekende informatie aan te vullen. De beslistermijn zetten we op dat moment op pauze. Deze begint weer te lopen als de aanvraag compleet is. In het Subsidieportaal kunt u onder ‘mijn subsidies’ zien hoe ver we zijn met het behandelen van uw subsidie.

Rapport Hoofdfietsnet Gelderland
formulier machtiging (PDF 1,6 kB)
Checklist verplichte bijlagen Grootschalige maatregelen hoofdfietsnet (PDF 183 kB)
Handleiding indienen en beheren van een subsidieaanvraag (PDF, 1.62 MB)
Algemene subsidieverordening Gelderland 2016

Uw subsidie stap voor stap

In de video hiernaast ziet u hoe u subsidie aanvraagt en wat er daarna gebeurt.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier. Of bel ons op nummer: 026 359 9999.