Grootschalige maatregelen hoofdfietsnet

Wilt u als gemeente grootschalige maatregelen nemen om het Gelderse hoofdfietsnet te verbeteren? Dan kunt u subsidie aanvragen.
Laatst gewijzigd op: 6-mei-2024
Status: Open
Wanneer: Deze subsidie geldt tot 31-12-2024 (7 maanden)
Voor wie: Gemeenten en Gelderse regio’s kunnen subsidie aanvragen

Meer informatie over deze subsidie

Subsidie aanvragen

Voordat u een aanvraag kan indienen, moet er overleg zijn geweest met de provincie over het ontwerp van de maatregelen. In dit overleg bespreken we het ontwerp aan de hand van de geldende CROW-richtlijnen. Via het provincieloket kunt u een afspraak voor een vooroverleg aanvragen. 

U vraagt uw subsidie aan via het Subsidieportaal. Om in te loggen heeft u eHerkenning nodig. Als u heeft ingelogd, komt u terecht bij het aanvraagformulier 'Complexe maatregelen hoofdfietsnet'. Tijdens het invullen van het aanvraagformulier worden uw gegevens opgeslagen als concept. Dit concept vindt u terug in het Subsidieportaal onder ‘mijn subsidies’. U kunt uw conceptaanvraag op een later moment weer verder invullen.

Deze subsidie kunt u aanvragen van 8 januari 2024 tot en met 31 december 2024. 

In de hieronder te vinden 'checklist verplichte bijlagen bij subsidieaanvraag' leest u welke informatie u bij uw aanvraag moet uploaden. We raden u aan om het aanvraagformulier van tevoren te bekijken en de bijlagen digitaal beschikbaar te hebben.

Behandeling aanvraag

Voor deze subsidie is een totaalbedrag van € 10.000.000 beschikbaar. U kunt subsidie aanvragen totdat dit bedrag is bereikt. In het Subsidieportaal  staat onder ‘subsidiemogelijkheden’ in de laatste kolom een thermometer. Als u daarop klikt ziet u welke bedrag er nog beschikbaar is.   

In het Subsidieportaal kunt u onder ‘mijn subsidies’ zien hoe ver we zijn met het behandelen van uw subsidie.

Uw subsidie stap voor stap

In de video hiernaast ziet u hoe u subsidie aanvraagt en wat er daarna gebeurt.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier. Of bel ons op nummer: 026 359 9999.