Gelderse thematische verhaallijnen

Wilt u een Gelderse thematische verhaallijn uitdragen en beleefbaar maken? En werkt u in een samenwerkingsverband met minstens 2 musea én een organisatie uit de vrijetijdssector? Dan kunt u vanaf januari 2023 subsidie aanvragen. Op dit moment is het subsidieplafond bereikt en zijn aanvragen niet meer mogelijk.
Status: Gesloten
Wanneer: Deze subsidie geldt tot 31-12-2022 (4 maanden)
Voor wie: Gelderse musea en organisaties uit de vrijetijdssector.

Meer informatie over deze subsidie

Met deze regeling willen we ervoor zorgen dat de verschillende verhalen van Gelderland beter beleefbaar worden. Een ander belangrijk doel is het bijdragen aan de toekomstbestendigheid van de museale sector. De regeling stimuleert samenwerking tussen musea onderling en ook sector-overstijgende samenwerkingsverbanden tussen de museale- en de vrijetijdssector

U kunt subsidie aanvragen om een Gelderse verhaallijn te uit te dragen en beleefbaar te maken door 1 van de volgende publieksactiviteiten uit te voeren:

  1. het presenteren van collecties;
  2. het houden van een tentoonstelling;
  3. het uitvoeren van educatieve activiteiten;
  4. het uitvoeren van een interactief programma, of
  5. het presenteren van een digitaal beeld.

Daarnaast kunt u, subsidie aanvragen voor het doen van onderzoek, bijvoorbeeld om de haalbaarheid van een publieksactiviteit te meten of om een doelgroepenanalyse te doen. Dit onderzoek is altijd onderdeel van uw projectaanvraag. Subsidie alleen voor onderzoek is niet mogelijk.  

U kunt deze subsidie aanvragen als u:

  • als museum  staat geregistreerd in het Museumregister en/of lid bent van de coöperatie Erfgoed Gelderland, of;
  • een organisatie of bedrijf uit de horeca, dagrecreatie, evenementenbranche of verblijfsrecreatie bent;
  • in een samenwerkingsverband met minstens twee musea en één organisatie uit de vrijetijdssector werkt;
  • de activiteiten waarvoor u subsidie aanvraagt, realiseert binnen 27 maanden nadat u de aanvraag heeft ingediend.

De complete tekst van de regeling en de voorwaarden vindt u in de Regels Ruimte voor Gelderland 2016, paragraaf 7.16 Gelderse thematische verhaallijnen.

De subsidie bedraagt ten hoogste 60% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 100.000.

Direct verder

Uw subsidie stap voor stap

In de video hiernaast ziet u hoe u subsidie aanvraagt en wat er daarna gebeurt.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier. Of bel ons op nummer: 026 359 9999.