Gelderse thematische verhaallijnen

Wilt u bezoekers het verhaal van Gelderland vertellen en laten beleven? En organiseert u de publieksactiviteiten daaromheen samen met minstens 2 musea én een organisatie uit de vrijetijdssector? Dan kunt u subsidie aanvragen.
Status: Bijna geopend
Wanneer: Deze subsidie geldt tot 31-12-2023 (ongeveer 1 jaar)
Voor wie: Gelderse musea en organisaties uit de vrijetijdssector.

Meer informatie over deze subsidie

Met deze regeling stimuleren we musea en organisaties uit de vrijetijdsector om met elkaar bezoekers Gelderse thematische verhalen te vertellen en te laten beleven. Daarmee versterken we de identiteit van Gelderland en sector-overstijgende samenwerkingsverbanden tussen de museale- en de vrijetijdssector.

Tot de thematische verhaallijnen behoren in ieder geval: Prehistorie, Romeinen, Koninklijk, ‘Kastelen, buitenplaatsen en landgoederen’, Hanzesteden, 80jarige oorlog, Gelderse Gouden Eeuw, Nieuwe Hollandse Waterlinie, Herinneringstoerisme, Menselijke migratie of ‘Mens, natuur en klimaat in het licht van historie en actualiteit. Wilt u over een ander Gelderse thema activiteiten organiseren? Neem dan eerst contact met ons op.

U kunt subsidie aanvragen om een Gelderse verhaal beleefbaar te maken door 1 van de volgende publieksactiviteiten uit te voeren:

  1. het presenteren van collecties;
  2. het houden van een tentoonstelling;
  3. het uitvoeren van educatieve activiteiten;
  4. het uitvoeren van een interactief programma, of; 
  5. het presenteren van een digitaal beeld.

Daarnaast kunt u subsidie aanvragen om onderzoek te doen. Bijvoorbeeld om de haalbaarheid van een publieksactiviteit te meten of voor een doelgroepenanalyse. Dit onderzoek is altijd onderdeel van uw projectaanvraag. Subsidie alleen voor onderzoek is niet mogelijk.  

U kunt deze subsidie aanvragen als u:

  1. als museum staat geregistreerd in het Museumregister of lid bent van de coöperatie Erfgoed Gelderland, of;
  2. een organisatie of bedrijf uit de evenementenbranche, horeca of dag- of verblijfsrecreatie bent; 
  3. uw activiteiten organiseert en uitvoert in een samenwerkingsverband met minstens 2 musea en 1 organisatie of bedrijf uit de  evenementenbranche, horeca of dag- of verblijfsrecreatie; 
  4. uw thema of het geheel van thema’s van de publieksactiviteit meer dan alleen een lokaal karakter heeft;
  5. de publieksactiviteiten waarvoor u subsidie aanvraagt, organiseert en uitvoert binnen 27 maanden nadat u de aanvraag heeft ingediend.

De complete tekst van de regeling en de voorwaarden vindt u in de Regels Ruimte voor Gelderland 2016, paragraaf 5.6 Gelderse thematische verhaallijnen.

De subsidie bedraagt ten hoogste 60% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 100.000.

Direct verder

Subsidie aanvragen

U vraagt uw subsidie aan via het Subsidieportaal. Om in te loggen, heeft u eHerkenning EH2+ nodig. 

Om uw aanvraag voor te bereiden, is het aanvraagformulier vanaf 7 december beschikbaar. U kunt uw aanvraag als concept opslaan en in het Subsidieportaal onder ‘mijn subsidies’ op een later moment weer openen. Vanaf 9 januari 2023 kunt u uw subsidieaanvraag daadwerkelijk indienen. 

Bij uw digitale aanvraag is een plan van aanpak (projectplan) nodig. Dit kunt u in het aanvraagformulier uploaden. In de checklist bijlagen en het document met veelgestelde vragen vindt u een toelichting op de inhoud van het projectplan. Musea kunnen bij Erfgoed Gelderland om informatie vragen en ondersteuning krijgen voor het voorbereiden en uitvoeren van hun plannen. 

In deze checklist verplichte bijlagen (PDF 115 kB) leest u welke informatie u bij uw aanvraag moet uploaden. We raden u aan om het aanvraagformulier vooraf te raadplegen en de benodigde bijlagen digitaal beschikbaar te hebben.

Behandeling aanvraag

Voor deze subsidieregeling geldt een maximaal bedrag van € 1,2 miljoen waarvoor wij subsidies verstrekken. U kunt subsidie aanvragen totdat dit bedrag is bereikt.

Uw aanvraag wordt, als deze volledig is, in volgorde van binnenkomst behandeld. Deze rangorde bepaalt of u ook daadwerkelijk voor subsidie in aanmerking komt, zodra uw aanvraag een positief oordeel heeft gekregen Als uw aanvraag niet volledig is, krijgt u de gelegenheid om deze aan te vullen. Doe dit zo snel mogelijk, want ook de ‘wachttijd’ telt mee voor het moment waarop uw aanvraag als volledig wordt gezien.

Uw subsidie stap voor stap

In de video hiernaast ziet u hoe u subsidie aanvraagt en wat er daarna gebeurt.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier. Of bel ons op nummer: 026 359 9999.