Standplaatsen / Kraampjes

Wilt u een standplaats innemen langs een provinciale weg? Dan heeft u daarvoor een vergunning nodig. We verlenen alleen standplaatsvergunningen op parkeer- en carpoolplaatsen. We verlenen geen vergunningen voor standplaatsen direct op of aan de weg, tenzij deze weg is afgesloten in verband met een evenement. Daarnaast sluiten we een huurovereenkomst met u voor het gebruik van de grond met een jaarlijkse vergoeding.

Voorwaarden

De vergunning voor een standplaats wordt alleen verleend:

  • tijdens een evenement op een parkeer- of carpoolplaats of op de rijbaan;
  • voor de verkoop van snacks, fruit, consumptie-ijs, frisdranken en bloemen van 1 april tot 1 oktober;
  • voor een termijn van maximaal 3 jaar;
  • voor 1 standplaats per locatie;
  • voor een parkeer- of carpoolplaats als er voldoende ruimte overblijft voor de activiteiten waarvoor deze plaats is bedoeld.

Vergunning aanvragen

Een vergunning vraagt u aan via het formulier 'Bijzonder gebruik van wegen'. U kunt ook eerst een verzoek indienen voor een vooroverleg.

Let op! De functionaliteit voor het tijdelijk opslaan van de webformulieren, zal tussen 9 september en 14 oktober 2021 tijdelijk uitgeschakeld zijn.

Externe informatie en tips

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.