Standplaatsen en Kraampjes

Wilt u een standplaats innemen langs een provinciale weg? Dan heeft u daarvoor een vergunning nodig. We verlenen alleen standplaatsvergunningen op parkeer- en carpoolplaatsen. We verlenen geen vergunningen voor standplaatsen direct op of aan de weg, tenzij deze weg is afgesloten in verband met een evenement. Daarnaast sluiten we een huurovereenkomst met u voor het gebruik van de grond met een jaarlijkse vergoeding.

Voorwaarden

De vergunning voor een standplaats wordt alleen verleend:

  • tijdens een evenement op een parkeer- of carpoolplaats of op de rijbaan;
  • voor de verkoop van snacks, fruit, consumptie-ijs, frisdranken en bloemen van 1 april tot 1 oktober;
  • voor een termijn van maximaal 3 jaar;
  • voor 1 standplaats per locatie;
  • voor een parkeer- of carpoolplaats als er voldoende ruimte overblijft voor de activiteiten waarvoor deze plaats is bedoeld.

Vergunning aanvragen

Een vergunning vraagt u aan via het formulier 'Bijzonder gebruik van wegen'. U kunt ook eerst een verzoek indienen voor een vooroverleg.

Let op! De functionaliteit voor het tijdelijk opslaan van de webformulieren, is momenteel uitgeschakeld.

Externe informatie en tips

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.