N348: Eefde – A1: snelheidsproef

Op de N348 (Zutphenseweg) hebben we een snelheidsproef uitgevoerd tussen september 2018 en april 2019. In deze periode werd de snelheid verlaagd van 80 naar 60 km/u vanaf de rotonde N348/Zutphenseweg bij Eefde tot aan de bebouwde komgrens van Gorssel. De maximum snelheid is begin april 2019 weer aangepast naar 80 km/uur.

Gegevens verzamelen

Tijdens de proef hebben we gegevens verzameld over thema’s als verkeersveiligheid, doorstroming en leefbaarheid. Deze gegevens bestaan uit zowel objectieve gegevens (metingen) als subjectieve (enquêteresultaten). Deze gegevens zijn verwerkt in een rapport.

Aanleiding snelheidsproef

Bewoners langs de N348 (Zutphenseweg) en de gemeente Lochem hebben aandacht gevraagd voor de verkeersveiligheid op de weg tussen Eefde en Gorssel. De provinciale weg N348 tussen Zutphen en Deventer (A1) is een gebiedsontsluitingsweg met een belangrijke functie voor het regionale verkeer. Er geldt een maximumsnelheid van 80 kilometer per uur. Het wegbeeld tussen Eefde en Gorssel komt niet overeen met de functie van een gebiedsontsluitingsweg. Er zijn veel erfaansluitingen en dicht op de weg staan (dikke) bomen in de obstakelvrije zone.

Reconstructie kruispunten

Dit jaar starten we met de werkzaamheden aan de kruispunten Jodendijk-Scheuterdijk Jodendijk-Scheuterdijk en Quatre Bras.

Documenten

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.