Subsidie voor wolfwerende maatregelen tijdelijk opengesteld in gemeenten West Betuwe, Zaltbommel en Maasdriel

Donderdag 17 november zijn bij BIJ12 3 aanvallen op schapen gemeld in de Bommelerwaard die vermoedelijk door een wolf zijn veroorzaakt.
wolf in de natuur
Gepubliceerd op: 18-november-2022

Donderdag 17 november zijn bij BIJ12 3 aanvallen op schapen gemeld in de Bommelerwaard die vermoedelijk door een wolf zijn veroorzaakt. Vrijdag 18 november is er een schadegeval gemeld in de Rumptse Polder. De aangevallen schapen stonden in de gemeenten West Betuwe Zaltbommel en Maasdriel, wat buiten het wolvengebied ligt. Voor een zwervende wolf die niet gelijk doortrekt, heeft de provincie Gelderland een calamiteitenregeling. Houders van schapen en geiten in de gemeenten West Betuwe, Zaltbommel, Maasdriel kunnen nu 2 weken subsidie aanvragen om vee te beschermen.

De calamiteitenregeling geldt wanneer een zwervende wolf niet gelijk doortrekt, maar langer in een gebied blijft dat niet geschikt is als leefgebied en daar schade veroorzaakt. Met deze regeling krijgen geiten en schapenhouders subsidie voor maatregelen om te voorkomen dat wolven vee kunnen aanvallen. De provincie adviseert alle dierhouders om passende maatregelen te treffen. Zoals met wolfwerende rasters: hekken die hoog genoeg zijn om wolven buiten te houden.

Subsidie is mogelijk wanneer er 2 of meer (vermoedelijke) wolvenaanvallen binnen 7 dagen zijn, binnen 1 gemeente of binnen 2 aan elkaar grenzende gemeenten. Op dit moment is niet met zekerheid te zeggen dat de schade aan dieren is veroorzaakt door een wolf, maar is er sprake van een situatie waarin dat niet is uit te sluiten.

De subsidie is tijdelijk en moet binnen 2 weken na de 2e aanval zijn aangevraagd. De calamiteitenregeling is in de gemeenten Zaltbommel, Maasdriel en West Betuwe opengesteld van 18 november tot en met 2 december 2022. Wanneer de wolf in de regio actief blijft, kunnen hier andere gemeenten bijkomen die dan ook aanspraak kunnen maken op deze subsidie. 

De calamiteitenregeling maakt een tijdelijke openstelling van de subsidie mogelijk, zodat schapen- en geitenhouders snel en blijvend maatregelen kunnen treffen, zonder dat een aanwijzing als leefgebied aan de orde is. Schapen- en geitenhouders kunnen wolfwerende rasters nu direct plaatsen en de subsidieaanvraag na plaatsing indienen. Beeldmateriaal dat het hek er staat is voldoende.

De wolf in Gelderland

In de provincie Gelderland leven sinds 2019 wolven. Tot nu toe zijn de Noord-Veluwe, de Midden-Veluwe en de Zuidwest-Veluwe aangewezen als leefgebied. Binnen deze gebieden krijgen dierhouders sinds 2020 ondersteuning bij het nemen van preventieve maatregelen, onder andere met subsidie. Buiten de leefgebieden kunnen zwervende wolven voorkomen. Vaak trekken deze dieren door naar gebieden die geschikt zijn als leefgebied.

Noodsets

Nu er een vermoeden is dat de wolf actief is in Zaltbommel, Maasdriel en West Betuwe, kan men de provincie ook vragen om tijdelijk een noodset te lenen om vee te beschermen. De sets bestaan uit 8 flexinetten met schrikdraadapparatuur waarmee een noodkraal gemaakt kan worden. De noodsets blijven eigendom van de provincie en worden 2 weken uitgeleend. Dit geeft de gebruiker de mogelijkheid om in de tussentijd een blijvende oplossing te creëren.

Voor het in bruikleen krijgen van een noodset kan men een verzoek doen bij het Provincieloket. Stuur een e-mail naar provincieloket@gelderland.nl of bel van maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 16.30 uur naar 026-3599999 voor meer informatie. Voor calamiteiten of incidenten kan dit 24 uur per dag, 7 dagen per week.

Met de calamiteitenregeling en de noodsets wil de provincie schapen- en geitenhouders helpen. Door het tijdelijk uitlenen van wolfwerende rasters of een tegemoetkoming in de kosten hoopt de provincie dierhouders te stimuleren in de bereidheid tot handelen. Wanneer dierhouders in een vroeg stadium wolfwerende maatregelen treffen, neemt de kans op wolvenaanvallen af en daarmee de kans op onnodig, ingrijpend leed voor dier en dierhouder.

De wolf in Gelderland

Sinds 2015 zijn de wolven terug in Nederland. Sinds 2019 leven de dieren ook op de Gelderse Veluwe. De wolf is een beschermde diersoort. Aan ons de taak om de wolf te beschermen, net als andere beschermde diersoorten.