Steeds meer regio’s werken aan doorstroming sociale huur

Het project dat provincie Gelderland in 2021 startte, om mensen in een sociale huurwoning beter te laten doorstromen, komt in een nieuwe fase. Steeds meer regio’s maken werk van doorstroming in de sociale huur en zetten eigen verhuiscoaches in.
Gepubliceerd op: 2-april-2024

Met dit project wil de provincie voor iedereen in Gelderland een passende woning vinden. Veel ouderen in een eengezinswoning (binnen de sociale huur) verhuizen niet omdat ze belemmeringen zien. Terwijl 1 verhuizing zorgt voor meerdere andere verhuizingen (een verhuisketen). Provincie Gelderland stimuleert én ondersteunt gemeenten en woningcorporaties. Bijvoorbeeld door de inzet van verhuiscoaches van de provincie.  

Focusregio’s nemen regie over

Het project startte in 8 focusregio’s. De verhuiscoaches van de provincie voerden meer dan 1.700 seniorengesprekken. Er waren 730 verhuizingen waarbij een verhuisvergoeding vanuit de provincie werd gegeven. Nu is het tijd voor een nieuwe fase. In 2024 gaan gemeenten en corporaties in de focusregio's: Ede, Nijmegen en Noord-Veluwe, hun eigen verhuiscoaches inzetten. Met extra aandacht voor doorstroming. De focusregio’s: Arnhem, Apeldoorn, Zutphen/Brummen, Heumen/Berg & Dal, Epe/Heerde/Hattem volgen in de loop van 2025. Met andere regio’s in Gelderland gaan we een gesprek aan, om te horen of zij ondersteuning willen. 

Samen werk maken van doorstroming 

Samen met gemeenten en woningcorporaties zoeken we naar oplossingen voor doorstroming iop de woningmarkt. We zetten ons daarbij in voor starters, gezinnen en senioren.  

Jaarlijks komt een klankbordgroep 3 keer samen om kennis te delen en te ontdekken wat écht werkt voor een goede doorstroming. Deze groep die is opgericht door de provincie, bestaat uit ongeveer 40 medewerkers van gemeentes, corporaties, welzijnsorganisaties en provincie. Op de agenda staan onderwerpen als de woonverdeling in Gelderland, de toekomst, voorrang voor doorstroming en onderzoek van verhuisdata. 

Meer informatie over het project: Actie 10 - Verhuiscoach (gelderland.nl)