Actie 10 - Verhuiscoach

Om iedereen in Gelderland van een passende woning te voorzien, is goede doorstroming essentieel. Heel wat ouderen in een eengezinswoning in de sociale huur ervaren nu belemmeringen om te verhuizen, terwijl juist hun doorstroming lange verhuisketens op gang helpt.
Ouderen met tablet

Provincie Gelderland neemt het initiatief om gemeentes en woningcorporaties op gang te helpen met een Kwartiermaker doorstroming sociale huur en 6 verhuiscoaches Daar waar gemeenten en woningcorporaties het belang van deze doorstroom ook zien, trekken we samen op. We stimuleren en ondersteunen waar nodig, maar nemen niet de rol van de corporaties of gemeenten over. Een voorbeeld: 

“Een ouder echtpaar verhuist van een gezinswoning met tuin naar een appartement, dat maakt een woning vrij voor een gezin, dat op zijn beurt een starterswoning beschikbaar maakt voor een jongere. Zo komen heel veel mensen in een beter passende woning.”

Onderaan deze pagina vindt u een overzicht van alle verhuiscoaches. 

Het project focust zich in hoofdzaak op 2 zaken

Verhuiscoaches

De inzet van verhuiscoaches: zij zorgen voor een betere afstemming tussen mensen in een ruime sociale huurwoning die willen verhuizen en de voor hen beschikbare woningen. Dat doen ze door gesprekken aan de keukentafel, advisering en ondersteuning. Let op: de verhuiscoaches van provincie Gelderland hebben geen invloed op het beschikbare woningaanbod of eventueel geldende voorrangsregelingen. Zij bieden ondersteuning op maat, maar zijn voor het woningaanbod en voorrangsregelingen afhankelijk van de woningcorporaties.

Verhuisvergoeding

Het beschikbaar stellen van een verhuisvergoeding aan mensen die met steun van de verhuiscoaches doorstromen van een ruime sociale huurwoning naar een beter passende huurwoning. Het gaat dan om een eenmalige vergoeding van € 2.000 als tegemoetkoming in de verhuiskosten (opleveren huidige woning, inhuur verhuizer, verf, nieuwe gordijnen, etc.). Zo wordt de financiële drempel om te verhuizen kleiner. Let op: de verhuisvergoeding kan alleen worden aangevraagd binnen 4 weken na ondertekening van het huurcontract, Ook moet de aanvrager een verhuistraject met een verhuiscoach hebben doorlopen en voldoen aan alle overige voorwaarden.

Voor deze subsidie is in totaal maximaal € 2.000.000 beschikbaar. Dat zijn in totaal 1.000 verhuisvergoedingen. De verhuisvergoeding kan aangevraagd worden tot 31 december 2024 óf tot het maximum van 1.000 vergoedingen is bereikt.

Het plafond van de subsidie verhuisvergoeding is bijna bereikt. Dit kan betekenen dat uw aanvraag niet meer in behandeling kan worden genomen. Voor meer informatie over de status van uw aanvraag kunt u contact opnemen met onze verhuiscoaches.

Verhuiscoaches

Het verhuisverhaal van Marianne

Marianne uit Nunspeet heeft met hulp van verhuiscoach Carola de knoop doorgehakt. Ze is recentelijk verhuisd. Samen met dochter Nelleke deelt ze haar verhaal en ervaringen.