Actie 10 - Verhuiscoach

Om iedereen in Gelderland van een passende woning te voorzien, is goede doorstroming essentieel. Heel wat ouderen in een eengezinswoning in de sociale huur ervaren nu belemmeringen om te verhuizen, terwijl juist hun doorstroming lange verhuisketens op gang helpt.
Actie 10 - Verhuiscoach

Provincie Gelderland neemt het initiatief om gemeenten en woningcorporaties op gang te helpen met hulp van een coördinerend verhuiscoach en 3 verhuiscoaches, gericht op de sociale huur. Daar waar gemeenten en woningcorporaties het belang van deze doorstroom ook zien, trekken we samen op. We stimuleren en ondersteunen waar nodig, maar nemen niet de rol van de corporaties of gemeenten over. Een voorbeeld: 

“Een ouder echtpaar verhuist van een gezinswoning met tuin naar een appartement, dat maakt een woning vrij voor een gezin, dat op zijn beurt een starterswoning beschikbaar maakt voor een jongere. Zo komen heel veel mensen in een beter passende woning.”

Onderaan deze pagina vindt u een overzicht van alle verhuiscoaches. 

Het project focust zich in hoofdzaak op 2 zaken

Verhuiscoaches

De inzet van verhuiscoaches: zij zorgen voor een betere afstemming tussen mensen in een ruime sociale huurwoning die willen verhuizen en de voor hen beschikbare woningen. Dat doen ze door gesprekken aan de keukentafel, advisering en ondersteuning. Let op: de verhuiscoaches van provincie Gelderland hebben geen invloed op het beschikbare woningaanbod of eventueel geldende voorrangsregelingen. Zij bieden ondersteuning op maat, maar zijn voor het woningaanbod en voorrangsregelingen afhankelijk van de woningcorporaties

Verhuisvergoeding

Het beschikbaar stellen van een verhuisvergoeding aan mensen die met steun van de verhuiscoaches doorstromen van een ruime sociale huurwoning naar een beter passende huurwoning. Het gaat dan om een eenmalige vergoeding van € 2.000 als tegemoetkoming in de verhuiskosten (opleveren huidige woning, inhuur verhuizer, verf, nieuwe gordijnen, etc.). Zo wordt de financiële drempel om te verhuizen kleiner. Let op: de verhuisvergoeding kan alleen worden aangevraagd vóórdat u gaat verhuizen. 

Vanuit persoonlijk contact (email, telefoon, gesprek) helpen de verhuiscoaches 55-plussers op weg en gaan ze met hen in gesprek. Afhankelijk van hun wensen en behoefte bieden de verhuiscoaches advies en ondersteuning op maat. Uitgangspunt is dat de 55-plussers zelf de regie houden. Daar waar het niet lukt of ze er zelf niet uitkomen, zijn de verhuiscoaches er voor verdere begeleiding. Belangrijk voor u om te weten is dat de verhuiscoaches van provincie Gelderland geen invloed hebben op het beschikbare woningaanbod of eventueel geldende voorrangsregelingen. Zij bieden ondersteuning op maat, maar zijn voor het woningaanbod en voorrangsregelingen afhankelijk van de woningcorporaties

Er kunnen diverse redenen zijn om te verhuizen. Bijvoorbeeld:

 • Zelf keuzes blijven maken en de regie houden door tijdig te verhuizen. Door rustig en op tijd andere woningen te overwegen, is er meer keuze dan wanneer de nood aan de aan de man is.
 • Elke (nieuwe) levensfase kan veranderen wat u belangrijk vindt aan een woning. Bijvoorbeeld omdat het huis te groot wordt, omdat u minder goed ter been bent of omdat het onderhoud aan de tuin wat teveel wordt. Minder kamers betekent minder schoonmaak en minder energiekosten.
 • Verhuizen kan ook betekenen dat het leven leuker en comfortabeler wordt. Wonen op een leuke nieuwe plek, met nieuwe warme contacten, de winkels dichterbij.
 • We verkennen de huidige (woon-)situatie en woonwensen voor de nabije toekomst;
 • We bieden advies en ondersteuning over wat bewoners zelf kunnen doen om een andere woning te vinden en wat er bij verhuizen zoal komt kijken;
 • We bieden inzicht in het aanbod van woningen die passen bij de woonwens, waarbij we afhankelijk zijn van het beschikbare aanbod van de woningcorporaties. We kunnen helaas geen extra woningen regelen of invloed uitoefenen op bestaande voorrangsregelingen;
 • We verkennen wie de bewoners kan helpen bij het eventueel verlaten van de oude woning en de verhuizing naar hun nieuwe thuis;
 • Als extra ondersteuning is er vanaf 10 januari 2022 een verhuisvergoeding van € 2.000 beschikbaar. Deze verhuisvergoeding kunt u alleen aanvragen vóórdat u verhuisd. 

Om in aanmerking te komen voor bemiddeling en de subsidie verhuisvergoeding moet u aan een aantal voorwaarden voldoen zoals onderstaand weergegeven. Heeft u geen inzicht in uw eigen woning (qua m2 en oorspronkelijk aantal kamers)? Neem dan eerst contact op met uw eigen corporatie om teleurstelling achteraf te voorkomen.

 • Uw woning staat in de provincie Gelderland en is eigendom van een woningcorporatie;
 • U woont in een woning van minimaal 65m² en met tenminste 3 slaapkamers;
 • U en/of ten minste 1 lid van uw huishouden is 55 jaar of ouder;
 • U bent nog niet verhuisd.

Klik hier voor alle voorwaarden om in aanmerking te komen voor de verhuisvergoeding.

Of de verhuisvergoeding impact heeft op bijvoorbeeld toeslagen of uitkering, is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Ontvangt u toeslag of een uitkering, neem dan vooraf contact op met de Belastingdienst of het UWV en vraag naar de eventuele gevolgen. Ontvangt u (bijzondere) bijstand van de gemeente, neem dan vooraf contact op met uw klantmanager.

Let op: de verhuiscoaches en de verhuisvergoeding zijn beschikbaar voor verhuizingen van een ruime sociale huurwoning naar een kleinere huurwoning en alleen als u nog niet bent verhuisd.

Verhuiscoaches

De verhuiscoaches hieronder zijn in dienst van provincie Gelderland en werken deels voor de hele provincie en deels voor een specifiek focusgebied. U kunt contact met hen opnemen voor advies en ondersteuning. Voordat u een verhuisvergoeding kunt aanvragen, moet u altijd eerst contact gehad hebben met 1 van deze verhuiscoaches, of met een externe verhuiscoach uit het overzicht onderaan deze pagina.

Carola Butink

Provincie Gelderland (focusgebied Noord-Veluwe)
Contact >

Carola

Marloes Derksen

Provincie Gelderland (focusgebied Nijmegen)
Contact >

Marloes

De verhuiscoaches hieronder zijn niet in dienst van provincie Gelderland, maar zijn als externe verhuiscoach werkzaam voor een Gelderse corporatie of gemeente. U leest per persoon voor welk gebied en/of corporatie dat is. Deze verhuiscoaches zijn aangesloten op de subsidieregeling van de verhuisvergoeding. Voordat u een verhuisvergoeding kunt aanvragen, moet u altijd eerst contact gehad hebben met 1 van deze verhuiscoaches of met een verhuiscoach van provincie Gelderland.

Petra Verhagen

Gemeente Lingewaard
Contact >

Petra

Jacqueline Coenen 

Oosterpoort
Contact >

Inge Besselink 

Woonwaarts (gemeente Beuningen en Druten)
Contact >

Marieke Klein-Kanis 

Provincie Gelderland - Wezep en Hattemerbroek (Delta Wonen)
Contact >

Marieke Klein Kanis Verhuiscoach

Dineke Obdam 

Gendt (WOONstichting Gendt)
Contact >

Annet Beijer

Incluzio (gemeente Rheden en gemeente Rozendaal)
Contact >

Het verhuisverhaal van Marianne

Marianne uit Nunspeet heeft met hulp van verhuiscoach Carola de knoop doorgehakt. Ze is recentelijk verhuisd. Samen met dochter Nelleke deelt ze haar verhaal en ervaringen.