Actie 10 - Verhuiscoach

Om iedereen in Gelderland van een passende woning te voorzien, is goede doorstroming essentieel. Heel wat ouderen in een eengezinswoning in de sociale huur ervaren nu belemmeringen om te verhuizen, terwijl juist hun doorstroming lange verhuisketens op gang helpt.
Actie 10 - Verhuiscoach

Provincie Gelderland neemt het initiatief om gemeenten en woningcorporaties op gang te helpen met hulp van een coördinerend verhuiscoach en twee verhuiscoaches, gericht op de sociale huur. Daar waar gemeenten en woningcorporaties het belang van deze doorstroom ook zien, trekken we samen op. We stimuleren en ondersteunen waar nodig, maar nemen niet de rol van de corporaties of gemeenten over. Een voorbeeld: 

Een ouder echtpaar verhuist van een gezinswoning met tuin naar een appartement, dat maakt een woning vrij voor een gezin, dat op zijn beurt een starterswoning beschikbaar maakt voor een jongere. Zo komen heel veel mensen in een beter passende woning.


Onderaan deze pagina vindt u een overzicht van alle verhuiscoaches. 

Het project focust zich in hoofdzaak op twee zaken:

Verhuiscoaches

De inzet van verhuiscoaches: zij zorgen voor een betere afstemming tussen mensen in een ruime sociale huurwoning die willen verhuizen en de voor hen beschikbare woningen. Dat doen ze door gesprekken aan de keukentafel, advisering en ondersteuning.

Verhuisvergoeding

Het beschikbaar stellen van een verhuisvergoeding aan mensen die met steun van de verhuiscoaches doorstromen van een ruime sociale huurwoning naar een beter passende huurwoning. Het gaat dan om een eenmalige vergoeding van € 2.000 als tegemoetkoming in de verhuiskosten (opleveren huidige woning, inhuur verhuizer, verf, nieuwe gordijnen, etc.). Zo wordt de financiële drempel om te verhuizen kleiner.

Wat kun je van de verhuiscoaches verwachten?

Vanuit persoonlijk contact (email, telefoon, gesprek) helpen de verhuiscoaches 55-plussers op weg en gaan ze met hen in gesprek. Afhankelijk van hun wensen en behoefte bieden de verhuiscoaches advies en ondersteuning op maat. Uitgangspunt is dat de 55-plussers zelf de regie houden. Daar waar het niet lukt of ze er zelf niet uitkomen, zijn de verhuiscoaches er voor verdere begeleiding.

Er kunnen diverse redenen zijn om te verhuizen. Bijvoorbeeld:

 • Zelf keuzes blijven maken en de regie houden door tijdig te verhuizen. Door rustig en op tijd andere woningen te overwegen, is er meer keuze dan wanneer de nood aan de aan de man is.
 • Elke (nieuwe) levensfase kan veranderen wat u belangrijk vindt aan een woning. Bijvoorbeeld omdat het huis te groot wordt, omdat u minder goed ter been bent of omdat het onderhoud aan de tuin wat teveel wordt. Minder kamers betekent minder schoonmaak en minder energiekosten.
 • Verhuizen kan ook betekenen dat het leven leuker en comfortabeler wordt. Wonen op een leuke nieuwe plek, met nieuwe warme contacten, de winkels dichterbij.

Hoe gaan de verhuiscoaches te werk?

 • We verkennen de huidige (woon-)situatie en woonwensen voor de nabije toekomst;
 • We bieden advies en ondersteuning over wat bewoners zelf kunnen doen om een andere woning te vinden en wat er bij verhuizen zoal komt kijken;
 • We bieden inzicht in het aanbod van woningen die passen bij de woonwens;
 • We verkennen wie de bewoners kan helpen bij het eventueel verlaten van de oude woning en de verhuizing naar hun nieuwe thuis;
 • Als extra ondersteuning is er vanaf 10 januari 2022 een verhuisvergoeding van €2.000 beschikbaar.

Wanneer komt u in aanmerking voor advies van de verhuiscoach?

 • Om in aanmerking te komen voor bemiddeling en de subsidie verhuisvergoeding moet u aan een aantal voorwaarden voldoen zoals onderstaand weergegeven. Heeft u geen inzicht in uw eigen woning (qua m2 en oorspronkelijk aantal kamers)? Neem dan eerst contact op met uw eigen corporatie om teleurstelling achteraf te voorkomen.
 • Uw woning staat in de provincie Gelderland en is eigendom van een woningcorporatie;
 • U woont in een woning van minimaal 65 m² en met tenminste drie slaapkamers;
 • U en/of ten minste één lid van uw huishouden is 55 jaar of ouder;

Klik hier voor alle voorwaarden om in aanmerking te komen voor de verhuisvergoeding.

Of de verhuisvergoeding impact heeft op bijvoorbeeld toeslagen of uitkering, is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Ontvangt u toeslag of een uitkering, neem dan vooraf contact op met de Belastingdienst of het UWV en vraag naar de eventuele gevolgen. Ontvangt u (bijzondere) bijstand van de gemeente, neem dan vooraf contact op met uw klantmanager.

Let op: de verhuiscoaches en de verhuisvergoeding zijn beschikbaar voor verhuizingen van een ruime sociale huurwoning naar een kleinere huurwoning.

Overzicht Provincie verhuiscoaches

Aanvraag verhuisvergoeding

Vanaf januari 2022 is de verhuisvergoeding beschikbaar. Voordat u deze subsidie kunt aanvragen, moet u altijd eerst contact hebben gehad met één van de verhuiscoaches hiernaast. 

Carola Butink

Provincie Gelderland

Contact >

Marloes Derksen

Provincie Gelderland

Contact >

Overzicht externe verhuiscoaches

Aanvraag verhuisvergoeding

Vanaf januari 2022 is de verhuisvergoeding beschikbaar. Voordat u deze subsidie kunt aanvragen, moet u altijd eerst contact hebben gehad met één van de verhuiscoaches hiernaast. 

Petra Verhagen

Gemeente Lingewaard

Contact >

Jacqueline Coenen

Oosterpoort

Contact >

Inge Besselink

Woonwaarts (gemeente Beuningen en Druten)

Contact >