Actie 10 - Doorstroom sociale huur & verhuiscoach

Om iedereen in Gelderland van een passende woning te voorzien, is goede doorstroming essentieel. Heel wat ouderen in een eengezinswoning in de sociale huur ervaren nu belemmeringen om te verhuizen, terwijl juist hun doorstroming lange verhuisketens op gang helpt.
Ouderen met tablet

Provincie Gelderland helpt gemeenten en woningcorporaties op gang met een Kwartiermaker doorstroming sociale huur en 5 verhuiscoaches. Als gemeenten en woningcorporaties het belang van deze doorstroom ook zien, trekken we samen op. We stimuleren en ondersteunen waar nodig, maar nemen niet de rol van de corporaties of gemeenten over. Een voorbeeld: 

“Een ouder echtpaar verhuist van een gezinswoning met tuin naar een appartement, dat maakt een woning vrij voor een gezin, dat op zijn beurt een starterswoning beschikbaar maakt voor een jongere. Zo komen heel veel mensen in een beter passende woning.”

Onderaan deze pagina vindt u een overzicht van alle verhuiscoaches. 

De inzet van verhuiscoaches

Inwoners van Gelderland die 55 jaar of ouder zijn en in een sociale huurwoning wonen, kunnen een beroep doen op een verhuiscoach. Dit kan een verhuiscoach van de provincie zijn of een verhuiscoach van een gemeente of woningcorporatie. 

Verhuiscoaches zorgen voor een betere afstemming tussen mensen in een ruime sociale huurwoning die willen verhuizen en de voor hen beschikbare woningen. Een verhuiscoach gaat met 55-plussers in gesprek. Er kunnen diverse redenen zijn om te verhuizen. Bijvoorbeeld:

  • Zelf keuzes blijven maken en de regie houden door tijdig te verhuizen. Door rustig en op tijd andere woningen te overwegen, is er meer keuze dan wanneer de nood aan de aan de man is. 
  • In elke (nieuwe) levensfase kan iemand andere dingen belangrijk gaan vinden aan een woning. Het huis kan te groot worden, iemand kan minder goed ter been zijn of het onderhoud van de tuin wordt teveel.  Minder kamers betekent minder schoonmaak en minder energiekosten.
  • Verhuizen kan ook betekenen dat het leven leuker en comfortabeler wordt. Wonen op een leuke nieuwe plek, met nieuwe warme contacten, de winkels dichterbij. 

Afhankelijk van de wensen en behoefte bieden de verhuiscoaches advies en ondersteuning op maat. Uitgangspunt is dat de 55-plussers zelf de regie houden. Daar waar het niet lukt of ze er zelf niet uitkomen, zijn de verhuiscoaches er voor verdere begeleiding. 

Let op: de verhuiscoaches van provincie Gelderland hebben geen invloed op het beschikbare woningaanbod of eventueel geldende voorrangsregelingen. Zij bieden ondersteuning op maat, maar zijn voor het woningaanbod en voorrangsregelingen afhankelijk van de woningcorporaties. 

Verhuisvergoeding 

Op dit moment is het onder voorwaarden mogelijk om een  verhuisvergoeding aan te vragen. Dit is alleen mogelijk voor  mensen die met steun van de verhuiscoaches doorstromen van een ruime sociale huurwoning naar een beter passende huurwoning. Het gaat om een eenmalige vergoeding van € 2.000 als tegemoetkoming in de verhuiskosten (opleveren huidige woning, inhuur verhuizer, verf, nieuwe gordijnen, etc.).  

De provincie verstrekt in totaal 1.000 verhuisvergoedingen. De verhuisvergoeding kan aangevraagd worden tot 31 december 2024 óf tot het maximum van 1.000 vergoedingen is bereikt. Kijk hier voor meer informatie.

Het maximumaantal verhuisvergoedingen is bijna bereikt.

Het verhuisverhaal van Marianne

Marianne uit Nunspeet heeft met hulp van verhuiscoach Carola de knoop doorgehakt. Ze is recentelijk verhuisd. Samen met dochter Nelleke deelt ze haar verhaal en ervaringen.