Ruimtelijk voorstel aangeboden aan het Rijk

Met een ruime meerderheid stelden Provinciale Staten op 20 december 2023 ons ruimtelijk voorstel ‘Stad en Land in balans’ vast. Dit document is een gespreksvoorstel aan het Rijk en vormt de basis om later gezamenlijk ruimtelijke keuzes te maken.
Gepubliceerd op: 22-december-2023

Gelderse aanpak 

Het ruimtelijk voorstel maakten we op uitnodiging van demissionair minister De Jonge en is inmiddels ook aan hem aangeboden. Het voorstel laat zien waar in Gelderland de landelijke en regionale plannen terecht moeten komen. Op welke plekken schuurt het? En op welke plekken liggen kansen? We hebben de uitnodiging van demissionair minister De Jonge opgepakt op een manier die het beste bij ons past, volgens de Gelderse aanpak. Dit betekent dat we de gemeenten en waterschappen in de 7 Gelderse regio’s hebben uitgenodigd om samen per regio een regioarrangement te maken.  

Regioarrangementen als start voor ruimtelijke samenwerking 

De regioarrangementen zijn gebaseerd op bestaand beleid van de gezamenlijke overheden. De regioarrangementen zijn de basis voor een meerjaren samenwerking met gemeenten en waterschappen. Gemeenten en waterschappen besluiten zelf ook over deze documenten. We hebben als provincie alle regioarrangementen samengebracht in dit ruimtelijk voorstel voor de afstemming met het Rijk. Daardoor weerspiegelt dit niet altijd 1 op 1 de regionale speerpunten uit de regioarrangementen. Hierover blijven we met elkaar in gesprek, om zo in de toekomst tot goede keuzes te komen. 

Aandachtspunten van onze Staten  

Ook Provinciale Staten hebben we actief betrokken bij het maken van dit voorstel. In de besluitvormende vergadering op 20 december 2023 hebben onze Staten dit voorstel vastgesteld. Ze hebben daarbij een aantal aandachtspunten meegegeven, zowel over het proces als de inhoud. In het vervolgproces vinden ze het belangrijk dat we met zorg en aandacht keuzes gaan maken. We hierbij ook zorgen dat betrokkenen (bedrijven, inwoners, belanghebbenden) kunnen meedoen en inhoudelijk bijdragen aan deze keuzes (participatie). Naast de 8 gesprekspunten die in het Ruimtelijk voorstel staan, vroegen ze nadrukkelijk aandacht voor de regionale vraagstukken, zoals investeringen in verkeer en bereikbaarheid. En dan met name investeringen in de veerponten, zodat het landelijk gebied en de Gelderse kleine kernen en dorpen bereikbaar en leefbaar blijven.  

Samen werken we aan het Gelderland van morgen!

Download het Ruimtelijk Voorstel. En lees meer op onze webpagina samenwerkenaangelderland.