Regio bespreekt ervaringen energietransitie met minister Jetten

Rob Jetten, minister voor Klimaat en Energie, bezocht op 10 oktober 2022 de Groene Metropoolregio (regio Arnhem-Nijmegen). Wethouders, deskundigen en gedeputeerde Jan van der Meer vertelden tijdens het werkbezoek hoe de regio samenwerkt bij het opwekken van duurzame energie en warmte.
Vertegenwoordigers in gesprek met minister Rob Jetten
Gepubliceerd op: 11-oktober-2022

Samenwerken aan duurzame energie en warmte

In de regionale energiestrategie (RES) Arnhem-Nijmegen spraken gemeenten, waterschap en provincie af dat we in 2030 1,62 TWh (terawattuur) duurzame energie opwekken met windturbines en zonnevelden. De bestuurlijk opdrachtgever van de RES, Dimitri Horsthuis-Tangelder, gedeputeerde Jan van der Meer en RES-regio-coördinator Lenny Putman vertelden aan de hand van praktijkvoorbeelden hoe samengewerkt wordt in de Groene Metropoolregio aan deze afspraak. Hierbij spraken ze ook over lokaal eigendom.

Maak inwoners mede-eigenaar van windturbines en zonnevelden

Het is goed als omwonenden eigenaar kunnen zijn van windturbines of financieel mee kunnen profiteren. Dan ervaren ze ook minder hinder.

Jan van der Meer

Gedeputeerde klimaat en energie

Heldere boodschap voor minister

De problemen waar gemeenten en provincie tegenaan lopen om de klimaatdoelen te bereiken kwamen ook aan bod. “Gelderland is een grote natuurprovincie. We moeten investeren in sterke natuur én we moeten energie opwekken. Dat gaat soms moeizaam samen. Daar hebben we hulp van het Rijk bij nodig”, gaf gedeputeerde Van der Meer de minister mee tijdens het werkbezoek.

Gelders burgerberaad

Samen met de gedeputeerde deelden de projectleider van het burgerberaad en een van de deelnemers hun ervaringen van het burgerberaad met de minister. De minister reageerde zeer geïnteresseerd. In een burgerpanel gaven 3.300 inwoners aan wat zij belangrijk vinden bij keuzes en beslissingen om de klimaatdoelen te halen. Op dit moment betrekt een burgerforum de resultaten van dit burgerpanel bij haar advies. Het advies zal gaan over de dilemma’s die inwoners ervaren rondom het Gelders klimaatplan en hoe die aangepakt kunnen worden.