Provincie helpt collectieve wooninitiatieven op weg

Ook in 2024 en 2025 kunnen groepen Gelderse inwoners met concrete ideeën voor een kleinschalig wooninitiatief een subsidie aanvragen. Gemeenten en woningcorporaties kunnen hulp krijgen bij hun beleid en plannen. We organiseren ook bijeenkomsten en delen graag mooie projecten van inwoners.
Gepubliceerd op: 18-december-2023

Subsidie voor wooninitiatieven

Groepen inwoners met concrete ideeën voor een kleinschalig wooninitiatief kunnen subsidie aanvragen van maximaal € 17.500 om tot een haalbaar plan te komen. Daarna kunnen ze een renteloze lening aanvragen van maximaal € 7.500 per woning in de ontwikkelfase van het wooninitiatief. Het gaat dan om het opstellen van een programma van eisen en het ontwerp van het woningbouwproject. Als collectief wooninitiatief bent u samen met een groep particulieren opdrachtgever. Samen regelt u alles, van ontwerp en vergunningen tot de bouw van de woningen. Om er daarna zelf te gaan wonen. 

Woondromen in Gelderland

Er zijn momenteel mooie woondromen in de maak in Gelderland. Zo gaat Piet van Pelt uit Wezep samen met andere ouderen het initiatief Singelhof in Wezep bouwen, met 18 levensloopbestendige woningen, een gemeenschappelijke ontmoetingsruimte en 2 logeerkamers (voor mantelzorgers). Een mooie nieuwe plek voor 55-plussers in een zorgzame woonomgeving. Ria van Rooijen is een van de initiatiefnemers van vereniging Ecowonen Midden Nederland, een sociale en duurzame wijk in De Glind met 24 woningen die de toekomstige bewoners zelf ontwikkelen. Marlies de Groot en Nic Drion werken samen met andere toekomstige bewoners aan het initiatief Erfdelen Doesburg. Ze veranderen een monumentaal boerenerf in een woonerf met 8 woningen met gedeelde voorzieningen. 

Inspiratiebijeenkomst op 27 februari 2024

De mogelijkheden rondom samen bouwen en wonen, zoals collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO’s), ouderenhofjes en wooncoöperaties, zijn nog niet bij iedereen bekend. Daarom organiseren de Leefbaarheidsalliantie en wij op 27 februari 2024 voor dorpsraden, wijkraden en gemeenteraden de inspiratiebijeenkomst ‘Samen wonen, samen leven’

Hulp voor gemeenten en woningcorporaties

We helpen ook gemeenten en woningcorporaties om collectief bouwen en wonen onderdeel te maken van hun beleid en woningbouwplannen. Daarbij is maatwerk door het Expertteam Woningbouw van het Rijk mogelijk. Wij betalen 1/3 van de kosten, het Rijk betaalt 2/3. Daarnaast kan de gemeente eventueel kosten vergoed krijgen voor capaciteit in de vorm van inhuur van een projectleider (maximaal € 12.500). 

Portret Dirk Vreugdenhil

Stenen stapelen

Bouwen is meer dan stenen stapelen. Dat laten deze wooninitiatieven telkens weer zien. Met deze subsidieregeling helpen we woongroepen hun woondroom waar te maken en vergroten we de leefbaarheid in de buurt.

Gedeputeerde Dirk Vreugdenhil

Provincie Gelderland

Meer informatie

Wilt u meer weten?