Maatwerk voor gemeenten en corporaties collectief wonen

In 2024 bieden provincie Gelderland en het Rijk (RVO) maatwerk aan voor gemeenten en corporatie voor 2024 op het gebied van collectieve wooninitiatieven.

Maatwerk collectieve woonvormen

Het maatwerk houdt in:

  • inzet van experts van het expertteam woningbouw in samenwerking met het expertteam huisvesting aandachtsgroepen
  • deze experts kunnen helpen bij vragen over bijvoorbeeld beleid, grondzaken, juridische zaken, financiële haalbaarheid, woonvormen, wonen & zorg
  • de kosten zijn voor rekening van het rijk (2/3) en de provincie (1/3)
  • per gemeente zijn 15 experturen beschikbaar (op = op)

Hoe vraagt u maatwerk aan? 

Stuur een email aan actieplanwonen@gelderland.nl met een beschrijving van uw vraag over collectieve wooninitiatieven. We voeren met de beoogde expert een intakegesprek over vraag en aanpak en leggen afspraken vast. Daarna gaat de expert met uw vraag aan de slag. Het intakegesprek is altijd voor rekening van het Rijk en hoort niet bij de 15 uur inzet van de expert.

Wat wordt er van u verwacht?

We verwachten dat u de opgedane kennis deelt door deelname aan de  tweejaarlijkse terugkoppelmomenten met deelnemende gemeenten.

Wie zijn de experts?

De experts zijn:

  • Ditty Blom
  • Gerben Kamphorst
  • Hans Vos
  • Peter Overwater