Onderzoeken bodem en milieu

Om de kwaliteit van de bodem in beeld te brengen vinden de komende weken een aantal onderzoeken in het veld plaats.
Sondeerwegen in een omgeploegde akker
Gepubliceerd op: 14-november-2022

Dit betreft onder meer sonderingsonderzoek, waarmee we het draagvermogen van de ondergrond in beeld brengen (op de foto ziet u een sondeerwagen). Daarnaast nemen we op verschillende plaatsen bodem- en watermonsters om de kwaliteit hiervan te bepalen. Zo krijgen we op tijd mogelijke verdachte locaties in beeld, zodat de aanleg van de railterminal straks met zorg voor het milieu en de gezondheid van start kan.