Nieuwe subsidie wolvenrasters: voor meer dieren en heel Gelderland

Vanaf 11 april 2024 kunnen álle Gelderse houders van weidedieren een subsidie aanvragen bij provincie Gelderland voor wolfwerende rasters. Naast uitbreiding van de diersoorten, breidt de provincie ook het gebied uit. De subsidieregeling geldt voor heel Gelderland.
Gepubliceerd op: 11-april-2024

Regeling

Provincie Gelderland stelt de komende 3 jaar in totaal € 3 miljoen beschikbaar voor de nieuwe regeling. De subsidie is bedoeld als tegemoetkoming in de kosten voor het nemen van preventieve maatregelen in de vorm van wolfwerende rasters. Het maximale subsidiebedrag per individuele aanvraag is € 20.000. De subsidie is voor het beschermen van buiten verblijvende runderen, schapen, geiten, varkens, paarden, ezels, pony’s, lama’s, alpaca’s, damherten en edelherten.

Aanvragen vanaf 11 april 

De subsidie is vanaf 11 april 2024 aan te vragen via onze regeling ’Voorkomen van schade door wolven’. Op deze pagina staan alle subsidievoorwaarden. Ook staan er factsheets met rekenvoorbeelden per diersoort of een combinatie van diersoorten, zodat u snel kunt zien hoe hoog de subsidie zal zijn. 

Veehouders die vóór de opening van de regeling op 11 april investeringen voor een wolfwerend raster hebben gedaan, en op dat moment niet in aanmerking kwamen voor een regeling, kunnen deze met terugwerkende kracht indienen. Het is nu ook mogelijk om voorafgaand aan de aanschaf van wolfwerende maatregelen subsidie aan te vragen. De maatregelen moeten wel binnen 3 maanden zijn uitgevoerd.

Voorwaarden

Een wolfwerend raster moet aan bepaalde voorwaarden voldoen waarover afspraken zijn gemaakt. Dit betekent: een raster van minimaal 120 cm hoog, voorzien van stroomdraden, met hoogstens 20 cm tussen de onderste draden (en maximaal 20 cm vanaf maaiveldhoogte) en een spanning van ten minste 4.5 kV. Overige voorwaarden en bepaling van een wolfwerend raster staan op de website van BIJ12. Gemaakte uren (arbeid) worden niet vergoed. 

Huidige subsidieregeling en calamiteitenregeling vervallen

De nieuwe regeling is een uitbreiding van de subsidie voor schapen- en geitenhouders binnen aangewezen leefgebied van de wolf. Voor gevallen daarbuiten was er een calamiteitenregeling, waarbij schapen- en geitenhouders subsidie aan konden vragen voor wolfwerende rasters wanneer er in één week 2 aanvallen binnen één gemeente (of aangrenzende gemeente) waren. Met ingang van de nieuwe brede subsidieregeling op 11 april 2024 vervallen die 2 regelingen.

Foto: Wolvencommissie Gelderland

Minimale bescherming

Provincie Gelderland realiseert zich dat al het Gelders vee beschermen niet van vandaag op morgen geregeld is. Dat is ook niet van veehouders te verwachten. Met de nieuwe subsidieregeling willen we alle houders van weidedieren helpen om aan de minimale bescherming te kunnen voldoen. In gevallen waar toch blijkt dat wolfwerende rasters meermaals door wolven overwonnen worden, wil ze ingrijpen.