Inloopbijeenkomst ontwerp-inpassingsplan

Maandag 11 december organiseerden we een inloopbijeenkomst over Beter Bereikbaar Wageningen. Tijdens deze bijeenkomst konden belangstellenden vragen stellen over het inpassingsplan, landschapsplan en het wegontwerp. De inloop is bezocht door zo’n 65 mensen.
Gepubliceerd op: 14-december-2023

Verschillende thema’s 

We hadden verschillende thema hoeken gemaakt, namelijk over: wegontwerp, natuur en ecologie, geluid, proces en planning. Hieronder ziet u de kaarten die we op die avonden te zien waren: 

Wegontwerp  

Geluid 

Landschap & ecologie: 

Proces en planning: 

Flyer Hoe reageren op inpassingsplan

Ontwerp-inpassingsplan ter inzage 

Gedeputeerde Staten van Gelderland stelden op 21 november 2023 het ontwerp-inpassingsplan vast. Vanaf 14 december 2023 tot en met 24 januari 2024 ligt het ontwerp-inpassingsplan formeel ter inzage en mag iedereen daarop reageren. Alle documenten staan op een speciale pagina. Ook leest u daar hoe u kunt reageren.