Forse toename subsidieaanvragen wolfwerende maatregelen

Gelderse dierhouders hebben dit jaar al voor € 900.000 subsidie aangevraagd voor wolfwerende rasters. Met name de afgelopen maand kwamen veel aanvragen binnen. Sinds een maand kan je in heel Gelderland subsidie krijgen om kwetsbare weidedieren te beschermen tegen wolven.
Gepubliceerd op: 29-mei-2024

De nieuwe subsidieregeling is een succes

Gedeputeerde Harold Zoet: “Dierhouders zijn echt flink aan de slag gegaan, daar zijn we heel blij mee. De nieuwe subsidieregeling is een succes.” Afgelopen maand vroegen ruim 150 dierhouders subsidie aan voor een wolfwerend raster. De 4 maanden daarvoor waren dat er een kleine 80.  

207 kilometer wolfwerend raster erbij 

In totaal werd in 2024 tot nu toe voor 207 kilometer wolfwerend raster subsidie aangevraagd. Daarmee worden zo'n 8.500 weidedieren beter beschermd in Gelderland. De meeste subsidie wordt aangevraagd voor schapen en geiten, gevolgd door de diergroep rund/paard/ezel en pony en de diergroep varken/lama/alpaca/damherten en edelherten.  

€ 3 miljoen subsidie voor wolfwerende maatregelen 

In april 2024 werd de Gelderse subsidieregeling voor wolfwerende maatregelen verbreed. Daarvoor konden alleen dierhouders in leefgebieden van de wolf subsidie krijgen voor schapen en geiten. Voor andere gebieden waren er tijdelijke calamiteitenregelingen. Het Gelders parlement trok voor de komende 3 jaar € 1 miljoen per jaar uit om de verwachte aanvragen te honoreren. Doordat er nog € 200.000 was van de eerder regeling, is voor heel 2024 €1,2 miljoen beschikbaar. 

Extra geld nodig

Het succes van de subsidieregeling betekent wel dat de pot voor dit jaar al voor een groot deel op is. We kunnen ons geen vertraging permitteren, zeker nu de wolvenstand toeneemt. We gaan daarom binnenkort aan de Staten voorstellen om het geld van volgend jaar nu al in te zetten.

Harold Zoet

Gedeputeerde landbouw

Voor de zomer voorstel naar de Staten 

In overleg met de Wolvencommissie wordt de subsidieregeling de komende tijd verder verbeterd. Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar praktische aanpassingen zoals subsidie voor een automatische winder bij ander vee dan schapen. Daarmee kan een raster makkelijk opgerold en verplaatst worden.“ 

Om te voorkomen dat er aanvragen afgewezen moeten worden, wil het Gelders college nog voor de zomer een voorstel naar de Staten sturen over hoe er voor dit jaar zo nodig extra geld beschikbaar komt.