Plussenbeleid voor duurzame land- en tuinbouw

Boer met kalveren

In 2017 hebben Provinciale Staten het plussenbeleid vastgesteld. Daarmee geeft de provincie niet grondgebonden veehouders de ruimte om hun bedrijf te ontwikkelen, onder bepaalde voorwaarden. De gemeente werkt deze voorwaarden verder uit in beleidsregels.

Wij bieden een handreiking (PDF 1,8 MB) aan die gemeenten hierbij kan helpen. Het gemeentelijke beleid zorgt ervoor dat de maatregelen passen bij de lokale en regionale gebiedskenmerken. De gemeenten geven in hun beleidsregels onder andere aan hoe de veehouder in gesprek gaat met de omgeving over zijn plannen en welke extra investeringen hij moet of kan doen voor dierenwelzijn, milieu en/of ruimtelijke kwaliteit. De veehouder moet minimaal €15 tot 20 per m2 bebouwing (8% van de investeringssom) besteden aan die kwaliteitsverbetering. Zo helpt de provincie kwaliteit binnen de land- en tuinbouw verder te ontwikkelen.

Gesprek aangaan

Veehouders kunnen meer informatie over het gesprek met de omgeving vinden op:

  • Het landelijk ontwikkelde en door RIVM ondersteunde Beoordelingskader Veehouderij en gezondheid. Het is een hulpmiddel om systematisch met lokale gezondheidsvragen om te gaan. Meer informatie: Centrum Gezondheid en Milieu. (cgm@rivm.nl) of telefoonnummer 030 274 32 15.
  • De Gelderse Gezondheidswijzer (GGW). Deze wijzer geeft informatie voor een gesprek over gezonde leefomgeving bij (ruimtelijke) ontwikkelingsplannen. Bijvoorbeeld bij ontwikkelingen in de niet-grondgebonden veehouderij.
  • Handreiking Menukaart Buitengebied Regio Foodvalley. Dit is een beleidskader die aangeeft hoe gemeenten ontwikkelingen buiten de bebouwde kom (het buitengebied) gaan uitvoeren.
  • Kennisbericht Kennisplatform Veehouderij. Dit bericht geeft algemene informatie over het organiseren van een maatschappelijke dialoog.

Meer weten over het Plussenbeleid? Neem contact met ons op via het vragenformulier of telefoonnummer 026 359 99 99.