Landgoederen Brummen: Empese en Tondense Heide (Natura 2000) bij Brummen

De Empese en Tondense Heide is een gebied van ongeveer 200 hectare dat ligt bij Hall in de gemeente Brummen, in de driehoek Zutphen, Apeldoorn en Dieren. We gaan de natuur in het gebied versterken en water langer vasthouden. Natuurmonumenten werkt hieraan samen met onder andere agrariërs, particuliere eigenaren, Waterschap Vallei en Veluwe en andere overheden.

Natura 2000-gebied: beschermen en versterken

De Empese en Tondense Heide is onderdeel van Landgoederen Brummen, dat is aangewezen als Natura 2000-gebied. Natura 2000 is een netwerk van beschermde natuurgebieden in Europa. Om de bijzondere natuur te behouden en versterken is het onder andere nodig om delen van het gebied natter te maken. Deze en andere maatregelen staan in het Natura 2000-beheerplan van Landgoederen Brummen (PDF 4,5 MB).

Uitvoering werkzaamheden

Een groot deel van het natuurgebied is in 2013 en 2014 al hersteld. Nu is gestart met de planvorming voor de tweede en laatste fase van herstelmaatregelen van natuur. Het gaat om het verleggen en aanpassen van enkele watergangen aan de oost- en zuidwestzijde van het gebied en het inrichten van de natuurpercelen. De uitvoering van de maatregelen vindt gefaseerd plaats, we starten daarmee in 2021. De werkzaamheden duren tot en met 2023. Meer informatie vindt u op de website van Natuurmonumenten.