Langjarig samenwerken aan de toekomst van Gelderland

Het langjarig samenwerken aan de toekomst van Gelderland middels regioarrangementen heeft in 2023 meerdere besluitvormingsmomenten. Ook op onderdelen van de regioarrangementen.

Besluitvormingsmomenten, versie 24 mei 2023

MaandBesluit

Februari

 • Gedeputeerde Staten besluiten voor de Regionale Energiestrategieën over de Notitie Reikwijdte en Detailniveau van de Plan-MER. Dat is een Milieu Effect Rapportage. 
   
 • Het eerste ijkmoment met het Rijk over het ruimtelijk voorstel, waarin de 7 regioarrangementen bij elkaar worden gebracht. In dit eerste ijkmoment bepalen we met het Rijk de scope. 

Maart

 • Gedeputeerde Staten besluiten over een onderdeel van de Gelderse Energie Infrastructuur, namelijk het concept-uitvoeringsprogramma P-MIEK. P-MIEK staat voor Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat. 

Mei

 • Provinciale Staten besluiten over het definitieve beleidskader voor de Gelderse Energie Infrastructuur. 
 • Het tweede ijkmoment met het Rijk over het ruimtelijk voorstel, over de kansen en denkrichtingen (25 mei).

Juni

 • Gedeputeerde Staten stelt het gebiedsplan voor de Wet stikstofreductie en natuurverbetering vast (onderdeel van het programma Vitaal landelijk gebied Gelderland). 
 • Juni. Het derde ijkmoment met het Rijk over het ruimtelijk voorstel, over de contouren van dat voorstel. 
 • Juni. Gedeputeerde Staten besluiten over het definitieve uitvoeringsprogramma P-MIEK. 
 • Juni. Gedeputeerde Staten besluiten over de monitoringsrapportages van de Regionale Energie Strategieën.

Juli

 • Gedeputeerde Staten bespreken de concept regioarrangementen en de contouren van het ruimtelijk voorstel (4 juli).
 • Op 5 juli bespreken Provinciale Staten de uitkomsten van de consultatie over de kaders van het programma Vitaal landelijk gebied Gelderland (5 juli). 
 • Juli. Gedeputeerde Staten besluiten over de Plan MER voor de Regionale Energie Strategieën, die nu klaar is. 
 • Juli tot en met november. Bestuurlijke besluitvorming over de concept-regioarrangementen bij de 4 overheden. 

Augustus

 • Gedeputeerde Staten besluiten over de concept regioarrangementen en het ruimtelijk voorstel (29 augustus). 

September

 • Start van de herijking van de Regionale Energiestrategieën. 
 • Provinciale Staten besluiten over het ruimtelijk voorstel (27 september).

Oktober

 • NOVEX ontwikkelperspectief voor de Verstedelijkingsstrategie.
 • We dienen het ruimtelijk voorstel in bij het Rijk.

November

 • Afspraken maken met het Rijk (ruimtelijk arrangement). 
 • Bestuurlijk overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport voor de Verstedelijkingsstrategie.
 • Gedeputeerde Staten bespreken het ontwerpprogramma Vitaal landelijk gebied Gelderland.

December

 • Afspraken maken met het Rijk (ruimtelijk arrangement). 
 • Regioarrangementen 2023 gereed.
 • Consultatie Provinciale Staten over Vitaal landelijk gebied Gelderland (20 december).

Na 1 januari 2024

 • Uitwerking gebiedsprogramma’s regioarrangementen.

Regioarrangementen en gebiedsprogramma’s (tijdbalk) 

In een tijdlijn over 2023 is met balkjes zichtbaar gemaakt wat de participatiemomenten zijn met gemeenten, waterschappen, maatschappelijke organisaties en inwoners. Van maart tot en met juni vindt voor de regioarrangementen en gebiedsprogramma’s participatie plaats met gemeenten en waterschappen over opgaven, uitvoering en beleid. Van juli tot en met november volgt hiervoor besluitvorming door gemeenten en waterschappen over de opgaven, uitvoering en beleid (inclusief ruimtelijke keuzes). 

In 2024 vindt de zienswijze plaats van inwoners en andere belanghebbenden op gebiedsprogramma’s en regioarrangementen. Voor het Vitaal landelijk gebied Gelderland vindt van half maart tot en met juni consultatie (informeren en adviseren) plaats van opgavetafels en sectortafels over het deel voor de Wet stikstofreductie en natuurverbetering. Van Juli tot en met half oktober vindt participatie plaats voor opgavetafels, sectortafels en Gelderse samenleving over bouwstenen en ontwerpprogramma Vitaal landelijk gebied Gelderland. In 2024 vindt zienswijze plaats van inwoners en andere belanghebbenden op ontwerpprogramma Vitaal landelijk gebied Gelderland.

Meer informatie

Ga voor meer informatie naar de pagina: Gelderland vandaag en morgen.