Veilige zwembaden

Als u een zwembad heeft, moet u voldoen aan wettelijke voorschriften. Soms kunt u hiervoor een ontheffing krijgen. Legionellabesmetting van zwembadwater moet u direct bij ons melden.

Meldingsplicht nieuwbouw, uitbreiding, renovatie zwembad

Zwembaden moeten voldoen aan wettelijke voorschriften op het gebied van hygiëne en veiligheid. Dit geldt voor openbare en semi-openbare zwembaden. Bent u houder van zo’n zwembad of wilt u een zwembad bouwen? Meld dan tijdig uw bouw- of verbouwplannen bij ons.

Ontheffing voorschriften hygiëne en veiligheid

Soms kunt u een ontheffing voor één of meerdere voorschriften aanvragen. Zo’n ontheffing wordt verleend in bijzondere situaties als u niet kunt voldoen. Ontheffingen worden verleend voor bepaalde of onbepaalde termijn. U vraagt dan vrijstelling voor de periode totdat nieuw- of verbouw heeft plaatsgevonden. Gebruik daarvoor het ontheffingsformulier.

Melding overschrijding legionella badwater

Legionellabesmetting van zwembadwater moet u direct bij ons melden. U doet dat via het formulier 'Badinrichting, preventie en aanpak legionella. Legionellabesmetting van leidingwater meldt u bij de Inspectie Leefomgeving en Transport.