Trots op het Gelders Energieakkoord

14-3-2019 Getekende kaart

‘We staan voor geweldig grote opgaven op het gebied van klimaat en energietransitie. Het Gelders Energieakkoord heeft sterk bijgedragen aan de bewustwording daarvan. De urgentie om de klimaat- en energieproblematiek aan te pakken, wordt inmiddels breed gevoeld in Gelderland. De provincie en gemeenten staan in de startblokken’, zegt Asje van Dijk, burgemeester van Barneveld en voorzitter van het Gelders Energieakkoord.

Grote uitdagingen

‘In het Gelders Energieakkoord werken provincie, gemeenten, regio’s, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties samen aan de grote uitdagingen die we hebben op het gebied van klimaat en energie. Nergens in ons land is zo’n breed netwerk met grote ambities gecreëerd. Dat ons dat in Gelderland gelukt is, vind ik een resultaat om trots op te zijn. Ik ben dan ook blij dat de provincie ons helpt om het Gelders Energieakkoord verder vorm te geven en goed te laten functioneren.’ 

Doorontwikkelen

‘We zijn begonnen als een netwerkorganisatie zonder echte sturing. Als het gaat om kennisontwikkeling en -verspreiding kan dat misschien wel zo blijven. Maar het Gelders Energieakkoord moet natuurlijk ook concrete resultaten gaan opleveren. Dat vraagt een andere aansturing en andere verantwoordingslijnen. Het is dus heel belangrijk dat we onszelf blijven doorontwikkelen, bijvoorbeeld als het gaat om programmamanagement en het faciliteren van projecten van stakeholders.’

Meedenken

‘Geen van de partners uit het Gelders Energieakkoord kan de klimaat- en energieproblematiek alleen oplossen, dus samenwerking is ontzettend belangrijk. De provincie deelt die mening en steunt ons niet alleen financieel, maar denkt ook echt mee over onze strategie en activiteiten. Dat is heel prettig. Ook vanuit mijn rol als burgemeester van Barneveld ben ik erg te spreken over de samenwerking met de provincie en de mooie dingen die we samen hebben bereikt. Zoals de westelijke rondweg om Voorthuizen die begin volgend jaar wordt aangelegd en de handhaving van busverbindingen naar de kernen.’

Top 10 van doelen

‘De provincie kijkt de laatste jaren meer dan voorheen naar wat er in de verschillende regio’s speelt. En hoe ze met die regio’s kan samenwerken, bijvoorbeeld via de zogenaamde Regiodeals. Dat vind ik een goede ontwikkeling. Een tip voor de provincie: maak met elke regio en/of gemeente een top 10 van doelen waar je samen aan wilt werken. En betrek daarin ook de provinciale doelen, bijvoorbeeld op het gebied van duurzame opwek, CO₂-normen en de woonopgave.’

Voor meer interviews en de resultaten van de afgelopen coalitieperiode zie de pagina doen beleven bijstellen.

Terug naar nieuwsoverzicht