Test vloeibaar gas voor zeeschepen

13-6-2018 Hannes Bogaert voor LNG tank

Een consortium rondom maritiem onderzoeksinstituut MARIN in Wageningen ontwikkelt en test een nieuwe LNG-tank (liquefied natural gas) voor zeeschepen. Met een bijdrage uit de regeling Stimulering Proeftuinen van het Europese subsidieprogramma OP Oost 2014-2020 werd het project ‘LNG Pitch-4’ mogelijk. Door aanpassing van het laboratorium van MARIN kan straks ook onderzoek gedaan worden naar de brandstoffen van de toekomst, zoals waterstof.

Sinds een aantal jaren heeft ook de zeescheepvaart belangstelling voor duurzaamheid. Begin 2018 sprak de internationale scheepvaartorganisatie van de Verenigde Naties zelfs af om in 2050 50 procent minder CO2 uit te stoten. De overgang van stookolie naar aardgas is een eerste stap.Op zee is aardgas het best te vervoeren in vloeibare vorm door het af te koelen naar -162°C. Hiervoor zijn speciale en vooral lichtere tanks nodig.

Ander type tank

‘We zagen deze ontwikkeling als een grote kans voor tankproducent Cryovat om de zeevaartmarkt op te gaan met een ander type tank’, vertelt Hannes Bogaert van maritiem onderzoeksinstituut MARIN over de aanleiding voor het LNG PITCH-4-project. ‘Nadat Cryovat (Nijkerk) zich aan het project had verbonden, hebben we GSH Industrietechniek (Maasbracht) en Kremer Elektrotechniek (’s Heerenberg) gevraagd om lid te worden van het consortium.’

Testfaciliteit aangepast

Het project kende verschillende doelstellingen: het ontwikkelen en testen van een LNG-tank voor zeeschepen en van een systeem dat de LNG-lading van deze tank monitort. Om deze doelstellingen te halen, moest de testfaciliteit van MARIN worden aangepast.

Bogaert: ‘Ons laboratorium is vooral geschikt om het klotsen van vloeistoffen, zoals in LNG, in een tank te meten. Om ook het isolatiemateriaal, het prototype van de tank en het monitoringsysteem te kunnen testen, was het nodig om het gebouw zelf en de meet- en veiligheidssystemen aan te passen.’

Extra tijd dankzij project

‘De zoektocht naar het juiste isolatiemateriaal en het formuleren van de criteria kost tijd. Die hadden ze in een ‘normaal’ commercieel traject niet kunnen nemen. Door de eisen van de subsidie, het feit dat je committeert aan een project en daar zelf ook in investeert, nemen de leden van het consortium die tijd wel.’

Jaarverslag OP Oost 2017

LNG Pitch-4 is een goed voorbeeld van een project dat is gefinancierd door het EFRO-subsidieprogramma. In het derde jaarverslag van OP Oost 2014-2020 staan meer van deze voorbeelden en worden de cijfers van 2017 toegelicht. Het OP Oost jaarverslag 2017 en het hele interview vindt u op de website van OP Oost.

Achtergrond

Het Operationeel Programma (OP) EFRO Oost-Nederland is een Europees subsidieprogramma van Gelderland en Overijssel. De EU stelt in totaal
€101 miljoen beschikbaar. Het Rijk en de provincies Gelderland en Overijssel dragen samen €68 miljoen bij. Beide provincies werken hierin samen met het Rijk aan structurele versterking van de economie in Oost-Nederland. OP Oost zet de EFRO-middelen in op de prioriteiten innovatie en duurzaamheid. Het doel is dat meer mkb-bedrijven in Oost-Nederland meer omzet halen uit nieuwe producten.

Terug naar nieuwsoverzicht