Sportevenementen

Wilt u een sportevenement en een programma van side-events bij een sportevenement organiseren? Dan kunt u subsidie aanvragen.

Voor wie

Organisatoren van een sportevenement kunnen subsidie aanvragen.

Waarvoor

U kunt subsidie aanvragen voor:

  • een regulier sportevenement;
  • een programma van side-events bij een sportevenement.

Voorwaarden

U kunt deze subsidie aanvragen als u voldoet aan de volgende voorwaarden: 

  • We verstrekken alleen subsidie voor de organisatie van een sportevenement als u ook een programma van side-events organiseert.
  • Het totale aantal bezoeken en deelnames voor het sportevenement (het hoofdevenement) is minimaal 7.500. Dit aantal is exclusief de bezoeken en deelnames aan het side-eventprogramma buiten het hoofdevenement om. Die telt u niet mee. Om het aantal bezoekers te bepalen, telt u het totaal aantal startplekken + het totaal aantal bezoekers aan het hoofdevenement. Deelnemers die starten op meerdere wedstrijdonderdelen, mag u meetellen voor alle wedstrijdonderdelen waaraan zij meedoen. Een bezoeker die het evenement meerdere keren bezoekt mag u voor elk bezoek apart meetellen.
  • Het programma van side-events moet starten voorafgaand aan het sportevenement. Hiervoor geldt een periode van 6 weken voorafgaand aan het sportevenement.
  • Voor een internationaal sportevenement, dus een Europees of wereldkampioenschap, neemt u contact op met beleidsmedewerkers van het programma Sport. Binnen dit programma wordt gekeken of het evenement eventueel in aanmerking komt voor een (incidentele) begrotingssubsidie. Via het contactformulier onderaan deze pagina kunt u een afspraak maken.   

De volledige tekst van de regeling en de voorwaarden vindt u in de Regels Ruimte voor Gelderland 2016 (paragraaf 6.25 Sportevenementen).

Maximale bijdrage

De subsidie voor een regulier sportevenement, dus een Nederlands kampioenschap of een wedstrijd met een internationaal deelnemersveld van een sportief niveau tenminste vergelijkbaar met een Nederlands kampioenschap, bedraagt:

  • voor het sportevenement een vast bedrag van € 25.000, of;
  • voor het bijbehorende programma van minimaal 2 side events € 6.000 per-side event met een maximum van € 24.000 voor het totale programma.

Subsidie aanvragen

Wij adviseren u, voordat u een aanvraag indient, eerst met ons contact op te nemen. In een vooroverleg/intakegesprek bespreken we graag uw projectidee. U kunt via het vragenformulier een afspraak maken voor een vooroverleg.

U vraagt uw subsidie aan via het Subsidieportaal. Om in te loggen heeft u eHerkenning nodig. Staat u ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en wilt u iemand machtigingen om uw aanvraag in te dienen? Dan is er ketenmachtiging nodig. Na het inloggen komt u terecht bij het aanvraagformulier 'Sportevenementen'. U kunt uw aanvraag als concept opslaan en in het subsidieportaal onder 'mijn subsidies' op een later moment weer openen. 

U kunt deze subsidie aanvragen tot en met 31 december 2022.

In de checklist verplichte bijlagen regulier sportevenement (PDF 219 kB) leest u welke informatie u bij uw aanvraag moet uploaden. We raden u aan om het aanvraagformulier vooraf te raadplegen en de benodigde bijlagen digitaal beschikbaar te hebben.  

Behandeling aanvraag

Voor subsidies voor reguliere sportevenementen en bijbehorende side events is een bedrag van € 650.000 beschikbaar. U kunt subsidie aanvragen totdat dit bedrag is bereikt.

Meer informatie vindt u op de webpagina over subsidies met een subsidieplafond.

Extra informatie en tips

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.