Sportevenementen

Wilt u een sportevenement en een programma van side-events bij een sportevenement organiseren? Dan kunt u subsidie aanvragen. Voldoet u aan alle voorwaarden? Dan is voor het COVID-19-proof organiseren van een evenement aanvullende subsidie mogelijk.   

Voor wie

Organisatoren van een sportevenement kunnen subsidie aanvragen.

Waarvoor

U kunt subsidie aanvragen voor:

 • een internationaal sportevenement;
 • een regulier sportevenement;
 • een programma van side-events bij een sportevenement.

Als u voldoet aan de voorwoorden (zie hierna) om subsidie aan te vragen en u moet extra kosten maken om het evenement COVID-19 proof te organiseren, dan kunt u een aanvullende subsidie aanvragen van € 10.000.

Voorwaarden

U kunt deze subsidie aanvragen als u voldoet aan de volgende voorwaarden: 

 • We verstrekken alleen subsidie voor de organisatie van een sportevenement als u ook een programma van side-events organiseert.
 • Het totale aantal bezoeken en deelnames voor het sportevenement (het hoofdevenement) is minimaal 7500. Dit aantal is exclusief de bezoeken en deelnames aan het side-eventprogramma buiten het hoofdevenement om. Die telt u niet mee. Om het aantal bezoekers te bepalen, telt u het totaal aantal startplekken + het totaal aantal bezoekers aan het hoofdevenement. Deelnemers die starten op meerdere wedstrijdonderdelen, mag u meetellen voor alle wedstrijdonderdelen waaraan zij meedoen. Een bezoeker die het evenement meerdere keren bezoekt mag u voor elk bezoek apart meetellen.

 • Als u subsidie aanvraagt voor een internationaal sportevenement, dan omvat de aanvraag zowel het sportevenement als het bijbehorende programma van side-events.
 • Voor een internationaal sportevenement kunt u alleen subsidie aanvragen als het evenement op de Evenementenkalender 2021 - 2023 staat. Om uw evenement op deze evenementenkalender geplaatst te krijgen, moet u een aparte aanvraag indienen. Informatie hierover vindt u op onze pagina over sport.
 • U dient de aanvraag voor plaatsing op de evenementenkalender uiterlijk 9 maanden voor de uitvoering van het sportevenement in.
 • Het programma van side-events moet starten voorafgaand aan het sportevenement. Voor internationale sportevenementen geldt een periode van minimaal 3 maanden voorafgaand aan het evenement. Voor reguliere sportevenementen geldt een periode van 6 weken voorafgaand aan het sportevenement.

Let op: als u in verband met COVID-19 en de daarbij geldende maatregelen en beperkingen niet kunt voldoen aan bepaalde subsidievoorwaarden, dan kunt u daarvan ontheffing vragen.

De volledige tekst van de regeling en de voorwaarden vindt u in de Regels Ruimte voor Gelderland 2016 (paragraaf 6.25 Sportevenementen).

Maximale bijdrage

De subsidie voor een internationaal sportevenement, dus een Europees of wereldkampioenschap, bedraagt maximaal:

 • voor een Europees kampioenschap: € 120.000, of;
 • voor een wereldkampioenschap: € 160.000.

De subsidie voor het programma van side-events bedraagt maximaal:

 • voor een Europees kampioenschap: € 60.000, of;
 • voor een wereldkampioenschap: € 80.000.

De subsidie voor een regulier sportevenement, dus een Nederlands kampioenschap of een wedstrijd met een internationaal deelnemersveld van een sportief niveau tenminste vergelijkbaar met een Nederlands kampioenschap, bedraagt:

 • voor het sportevenement een vast bedrag van € 25.000, of;
 • voor het bijbehorende programma van minimaal 2 side events € 6.000 per-side event met een maximum van € 24.000 voor het totale programma.

Als u aan alle voorwaarden voldoet om deze subsidie te kunnen aanvragen en u moet extra kosten maken om uw evenement COVID-19 proof te organiseren, kunt u een aanvullende subsidie aanvragen van € 10.000.

Subsidie aanvragen

Wij adviseren u, voordat u een aanvraag indient, eerst met ons contact op te nemen. In een vooroverleg/intakegesprek bespreken we graag uw projectidee. U kunt via het vragenformulier een afspraak maken voor een vooroverleg.

U vraagt uw subsidie aan via het subsidieportaal. Om in te loggen heeft u eHerkenning nodig. Staat u ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en wilt u iemand machtigingen om uw aanvraag in te dienen? Dan is er ketenmachtiging nodig. Na het inloggen komt u terecht bij het aanvraagformulier 'Sportevenementen'. U kunt uw aanvraag als concept opslaan en in het subsidieportaal onder 'mijn subsidies' op een later moment weer openen. 

U kunt deze subsidie aanvragen tot en met 31 december 2021.

In de checklist verplichte bijlagen regulier sportevenement (PDF 219 kB) of de checklist verplichte bijlagen internationale sportevenement (PDF 209 kB) leest u welke informatie u bij uw aanvraag moet uploaden. We raden u aan om het aanvraagformulier vooraf te raadplegen en de benodigde bijlagen digitaal beschikbaar te hebben.  

Behandeling aanvraag

Voor subsidies voor internationale sportevenementen en bijbehorende side-events is een bedrag van € 4.300.000 beschikbaar. Voor subsidies voor reguliere sportevenementen en bijbehorende side events is een bedrag van € 700.000 beschikbaar. U kunt subsidie aanvragen totdat dit bedrag is bereikt.

Meer informatie vindt u op de webpagina over subsidies met een subsidieplafond.

Extra informatie en tips

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.