Lokale hernieuwbare energieprojecten

Wilt u in uw buurt een project voor groene (hernieuwbare) energie starten? Dan kunt u subsidie aanvragen.

Voor wie

Lokale duurzame energiebedrijven (zoals energiecooperaties, rechtspersonen zonder winstoogmerk en (samenwerkende) Verenigingen van Eigenaars (VvE)) kunnen subsidie aanvragen.

Waarvoor

Hernieuwbare energie, ook wel duurzame of groene energie genoemd. Dit is energie afkomstig van natuurlijke bronnen die constant worden aangevuld. Dus energie uit wind, waterkracht, zon, bodem, buitenluchtwarmte en biomassa. U kunt subsidie aanvragen voor de uitvoering van projecten voor groene (hernieuwbare) energie.

Voorwaarden

De voorwaarden voor deze subsidie verschillen per type aanvrager. 

Lokale duurzame energie bedrijven en rechtspersonen zonder winstoogmerk kunnen subsidie aanvragen als:

  • minimaal 50 natuurlijke personen wonend op 50 verschillende adressen deelnemen aan het project, door middel van een financiële bijdrage;
  • de deelnemers samen ten minste 25% van de kosten bijdragen aan het projecten;
  • de bijdrage per natuurlijk persoon minimaal € 50 is;
  • het energieproject een terugverdientijd heeft van minimaal 5 jaar.

Voor VvE’s gelden deze voorwaarden ook. Daarnaast moet het energieproject voor een VvE verbonden zijn aan het gebouw of groep van gebouwen van de VvE. Als VvE’s samenwerken in het lokale hernieuwbare energieproject kan 1 van deze VvE’s de aanvraag indienen, mede namens de andere VvE’s.

De volledige tekst van de regeling en de voorwaarden vindt u de Regels Ruimte voor Gelderland 2016 (paragraaf 3.3 Lokale hernieuwbare energieprojecten en participatie door natuurlijke personen en Verenigingen van Eigenaars).

Maximale bijdrage

De subsidie bedraagt ten hoogste 20% van de subsidiabele kosten, met een minimum van € 3.500 en een maximum van € 100.000.

Voor waterkrachtinstallaties bedraagt de subsidie ten hoogste 20% van de subsidiabele kosten, met een minimum van € 3.500 en een maximum van € 200.000.

Subsidie aanvragen

U vraagt uw subsidie aan via het Subsidieportaal. Om in te loggen heeft u eHerkenning nodig. Staat u ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en wilt u iemand machtigingen om uw aanvraag in te dienen? Dan is er ketenmachtiging nodig. Na het inloggen komt u terecht bij het aanvraagformulier '3.3 Lokale hernieuwbare energieprojecten'. U kunt uw aanvraag als concept opslaan en in het Subsidieportaal onder 'mijn subsidies' op een later moment weer openen.

In de checklist verplichte bijagen (PDF 173 kB) kunt u lezen welke informatie u als bijlage bij uw aanvraag mee moet sturen. We raden u aan om het aanvraagformulier vooraf te raadplegen en de benodigde bijlagen digitaal beschikbaar te hebben. Onder extra informatie en tips vindt u een format projectplan en een model samenwerkingsovereenkomst die u eventueel bij uw aanvraag kunt gebruiken.

Behandeling aanvraag  

Voor deze subsidie is een totaalbedrag van € 750.000 beschikbaar. U kunt subsidie aanvragen totdat dit bedrag is bereikt. Meer informatie vindt u op de pagina over subsidies met een subsidieplafond.

Relevante informatie en tips

Lees ook:

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.