Kleine musea en historische organisaties

Wilt u de maatschappelijke rol van kleine musea of historische organisaties versterken door vernieuwende activiteiten? Dan kunt u subsidie aanvragen.

Voor wie

Kleine musea (met minder dan 3FTE in dienst, vrijwilligers niet meegerekend) en historische organisaties kunnen subsidie aanvragen.

Waarvoor

U kunt subsidie aanvragen om de maatschappelijke rol van kleine musea of historische organisaties te versterken door activiteiten die vernieuwend zijn voor uw organisatie op een of meer van de volgende aspecten:

  • het versterken van de inhoudelijk kwaliteit door vaste presentaties, tijdelijke tentoonstellingen of educatieve activiteiten;
  • het vergroten van het publieksbereik door maatregelen op het gebied van toegankelijkheid, bedrijfsvoering, automatisering, vrijwilligers- of sponsorbeleid;
  • het versterken van het netwerk door samenwerkingsprojecten met andere erfgoedinstellingen in de gemeente of in de regio aan te gaan of door samen te werken met andere instellingen die werkzaam zijn binnen de vrijetijd- of welzijnssector.

U kunt, als klein museum of als historische organisatie, ook subsidie aanvragen voor activiteiten die de Gelderse identiteit en de geschiedenis in de regio versterken.

Voorwaarden

U kunt deze subsidie aanvragen als:

  • de aanvrager geregistreerd staat in het Museumregister en/of lid is van de coöperatie Erfgoed Gelderland.

De volledige tekst van de regeling en de voorwaarden vindt u in de de Regels Ruimte voor Gelderland 2016 (paragraaf 7.8 Kleine musea en historische verenigingen).

Maximale bijdrage

De subsidie bedraagt ten hoogste 75% van de kosten met een maximum van € 10.000.

Subsidie aanvragen

U vraagt uw subsidie aan via het subsidieportaal. Om in te loggen, heeft u DigiD of eHerkenning nodig. Staat u ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en wilt u iemand machtigingen om uw aanvraag in te dienen? Dan is er ketenmachtiging nodig. Na het inloggen komt u terecht bij het juiste aanvraagformulier.

U kunt deze subsidie aanvragen tot en met 30 september 2020 tot 16.30 uur (wij kunnen u dan nog ondersteuning bieden bij het indienen).

Voor de digitale aanvraag is een plan van aanpak (projectplan) nodig. Musea kunnen bij Erfgoed Gelderland informatie en ondersteuning krijgen voor het voorbereiden en uitvoeren van hun plannen.

In deze checklist verplichte bijlagen (PDF 141 kB) leest u welke informatie u bij uw aanvraag moet uploaden. We raden u aan om het aanvraagformulier vooraf te raadplegen en de benodigde bijlagen digitaal beschikbaar te hebben.

Behandeling aanvraag

Uw aanvraag wordt, als deze volledig is, in volgorde van binnenkomst behandeld. Deze rangorde bepaalt of u ook daadwerkelijk voor subsidie in aanmerking komt zodra uw aanvraag een positief oordeel heeft gekregen. Voor deze subsidieregeling geldt namelijk een maximaal bedrag van € 350.000, waarvoor wij subsidies verstrekken. U kunt subsidie aanvragen totdat dit bedrag is bereikt. Als uw aanvraag niet volledig is, krijgt u de gelegenheid om deze aan te vullen. Doe dit zo snel mogelijk, want ook de 'wachttijd' telt mee voor het moment waarop uw aanvraag als volledig wordt gezien.

Als het subsidiebudget wordt overschreden, omdat op dezelfde dag meerdere complete aanvragen zijn ingediend, bepaalt een loting de volgorde van binnenkomst van deze aanvragen. Meer informatie vindt u op de webpagina over subsidies met een subsidieplafond.

Extra informatie en tips

Lees ook:

Contact

Stel overige vragen via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.