Kleine musea en historische organisaties

Het subsidieplafond voor deze regeling is bereikt. U kunt geen aanvraag voor subsidie meer indienen. Vanaf 3 mei 2021 gaat deze regeling, in gewijzigde vorm, weer open. Houd daarom deze pagina in de gaten voor nieuwe informatie.


Wilt u de maatschappelijke rol van kleine musea of historische organisaties versterken door vernieuwende activiteiten? Dan kunt u subsidie aanvragen.

Voor wie

Deze subsidie is bedoeld voor kleine musea (met minder dan 3 fte in dienst, vrijwilligers niet meegerekend) en historische organisaties.

Waarvoor

U kunt subsidie aanvragen om de maatschappelijke rol van kleine musea of historische organisaties te versterken door activiteiten die vernieuwend zijn voor uw organisatie op 1 of meer van de volgende aspecten:

  • het versterken van de inhoudelijke kwaliteit door vaste presentaties, tijdelijke tentoonstellingen of educatieve activiteiten;
  • het vergroten van het publieksbereik door maatregelen op het gebied van toegankelijkheid, bedrijfsvoering, automatisering, vrijwilligers- of sponsorbeleid;
  • het versterken van het netwerk, door samenwerkingsprojecten met andere erfgoedinstellingen in de gemeente of in de regio aan te gaan of door samen te werken met andere instellingen die werkzaam zijn binnen de vrijetijd- of welzijnssector.

U kunt, als klein museum of als historische organisatie, ook subsidie aanvragen voor activiteiten die de Gelderse identiteit en de geschiedenis in de regio versterken.

Voorwaarden

U kunt deze subsidie aanvragen als u staat geregistreerd in het Museumregister en/of lid bent van de coöperatie Erfgoed Gelderland.  

De volledige tekst van de regeling en de voorwaarden vindt u in de Regels Ruimte voor Gelderland 2016, paragraaf 7.8 Kleine musea en historische verenigingen.

Maximale bijdrage

De subsidie bedraagt ten hoogste 75 % van de kosten met een maximum van € 10.000.

Subsidie aanvragen

U vraagt uw subsidie aan via het subsidieportaal. Om in te loggen, heeft u eHerkenning EH2+ nodig. Na het inloggen komt u terecht bij het juiste aanvraagformulier.

Voor de digitale aanvraag is een plan van aanpak (projectplan) nodig. Onder het kopje ‘Extra informatie en tips vindt u een toelichting op de inhoud van een projectplan. Musea kunnen bij Erfgoed Gelderland informatie en ondersteuning krijgen voor het voorbereiden en uitvoeren van hun plannen.

In deze checklist verplichte bijlagen (PDF 175 kB) leest u welke informatie u bij uw aanvraag moet uploaden. We raden u aan om het aanvraagformulier vooraf te raadplegen en de benodigde bijlagen digitaal beschikbaar te hebben.

Behandeling aanvraag

Uw aanvraag wordt, als deze volledig is, in volgorde van binnenkomst behandeld. Deze rangorde bepaalt of u ook daadwerkelijk voor subsidie in aanmerking komt, zodra uw aanvraag een positief oordeel heeft gekregen. Voor deze subsidieregeling geldt namelijk een maximaal bedrag van € 100.000, waarvoor wij subsidies verstrekken. U kunt subsidie aanvragen totdat dit bedrag is bereikt. Als uw aanvraag niet volledig is, krijgt u de gelegenheid om deze aan te vullen. Doe dit zo snel mogelijk, want ook de ‘wachttijd’ telt mee voor het moment waarop uw aanvraag als volledig wordt gezien.

Als het subsidiebudget wordt overschreden, omdat op dezelfde dag meerdere complete aanvragen zijn ingediend, bepaalt een loting de volgorde van binnenkomst van deze aanvragen. Meer informatie vindt u op de webpagina over subsidies met een subsidieplafond. Het is dus niet nodig om direct om 09.00 uur uw aanvraag in te dienen. Alle projecten die op dezelfde dag worden ingediend, maken evenveel kans.

Extra informatie en tips

Lees ook:

Contact

Stel overige vragen via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.