Kleine musea en historische organisaties

Deze subsidieregeling is gesloten. U kunt geen aanvragen meer indienen. Als er meer bekend is over een nieuwe openstelling van deze regeling, melden we dat op deze subsidiepagina.


Wilt u de kleine musea of historische organisaties in Gelderland toekomstbestendiger maken? Dan kunt u subsidie aanvragen.

Voor wie

Deze subsidie is bedoeld voor kleine musea (met minder dan 3 fte in dienst, vrijwilligers niet meegerekend) en historische organisaties.

Waarvoor

U kunt subsidie aanvragen om kleine musea en historische organisaties toekomstbestendiger te maken door activiteiten die zich richten op 1 of meer van de volgende doelen:

  • Het versterken van de inhoudelijke kwaliteit door vaste presentaties, tijdelijke tentoonstellingen of educatieve activiteiten.
  • Het vergroten van het publieksbereik door maatregelen op het gebied van bedrijfsvoering, toegankelijkheid,  automatisering, digitalisering, professionalisering van communicatie, vrijwilligers- of sponsorbeleid.
  • Het versterken van het netwerk, door samenwerkingsprojecten met andere erfgoedinstellingen aan te gaan of de samenwerking met andere instellingen binnen de vrijetijd- of welzijnssector.
  • Het versterken van Gelderse identiteit en geschiedenis door activiteiten te organiseren die de geschiedenis van Gelderland beleefbaar maken.

Voorwaarden

U kunt deze subsidie aanvragen als u:

  • Staat geregistreerd in het Museumregister en/of lid bent van de coöperatie Erfgoed Gelderland.
  • De activiteiten waarvoor u subsidie aanvraagt realiseert binnen 27 maanden nadat u de aanvraag heeft ingediend.

De volledige tekst van de regeling en de voorwaarden vindt u in de Regels Ruimte voor Gelderland 2016, paragraaf 7.8 Kleine musea en historische verenigingen.

Maximale bijdrage

De subsidie bedraagt ten hoogste 75 % van de kosten met een maximum van € 10.000.

Subsidie aanvragen

U vraagt uw subsidie aan via het subsidieportaal. Om in te loggen, heeft u eHerkenning EH2+ nodig. Na het inloggen komt u terecht bij het juiste aanvraagformulier. U kunt uw aanvraag als concept opslaan en in het subsidieportaal onder ‘mijn subsidies’ op een later moment weer openen. U kunt deze subsidie aanvragen tot en met 30 september 2021. 

Voor de digitale aanvraag is een plan van aanpak (projectplan) nodig. Onder het kopje ‘Extra informatie en tips vindt u een toelichting op de inhoud van een projectplan. Musea kunnen bij Erfgoed Gelderland informatie en ondersteuning krijgen voor het voorbereiden en uitvoeren van hun plannen.

In deze checklist verplichte bijlagen (PDF 160 kB) leest u welke informatie u bij uw aanvraag moet uploaden. We raden u aan om het aanvraagformulier vooraf te raadplegen en de benodigde bijlagen digitaal beschikbaar te hebben.

Behandeling aanvraag

Uw aanvraag wordt, als deze volledig is, in volgorde van binnenkomst behandeld. Deze rangorde bepaalt of u ook daadwerkelijk voor subsidie in aanmerking komt, zodra uw aanvraag een positief oordeel heeft gekregen. Voor deze subsidieregeling geldt namelijk een maximaal bedrag van € 250.000, waarvoor wij subsidies verstrekken. U kunt subsidie aanvragen totdat dit bedrag is bereikt. Als uw aanvraag niet volledig is, krijgt u de gelegenheid om deze aan te vullen. Doe dit zo snel mogelijk, want ook de ‘wachttijd’ telt mee voor het moment waarop uw aanvraag als volledig wordt gezien.

Als het subsidiebudget wordt overschreden, omdat op dezelfde dag meerdere complete aanvragen zijn ingediend, bepaalt een loting de volgorde van binnenkomst van deze aanvragen. Meer informatie vindt u op de webpagina over subsidies met een subsidieplafond. Het is dus niet nodig om direct om 09.00 uur uw aanvraag in te dienen. Alle projecten die op dezelfde dag worden ingediend, maken evenveel kans.

Extra informatie en tips

Lees ook:

Contact

Stel overige vragen via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.