Groeiversneller

Bent u MKB-ondernemer en wilt u uw bedrijf laten groeien? Dan kunt u via de Groeiversneller een voucher of lening krijgen. Daarmee kunt u zelf een externe partij inschakelen om uw groeiplan te maken en uit te voeren.

Subsidiemogelijkheden

Met de Groeiversneller zijn de volgende vormen van ondersteuning mogelijk:

  • een groeivoucher van minimaal €1.000 tot maximaal €10.000 (maximaal 50% vergoeding van de kosten van inhuur van diensten van derden)
  • een lening van maximaal €75.000 voor start-ups
  • een lening van maximaal €225.000 voor mkb

Levert uw bedrijf een bijdrage aan duurzame energie of CO2-reductie dan is ook de Groeiversneller Energie beschikbaar. De Groeiversneller Energie is er niet alleen voor het MKB maar ook voor organisaties die initiatieven ontplooien om de energietransitie naar duurzame energie te versnellen of CO2 te reduceren. De financiële mogelijkheden wijken enigszins af van de informatie hierboven. Op de website van Oost NL vindt u meer informatie over de Groeiversneller Energie.

Voorwaarden

De Groeiversneller richt zich op de Gelderse speerpunten food, health, energie en de innovatieve maakindustrie en op andere mkb-bedrijven die de potentie hebben een structurele bijdrage te willen leveren aan de banengroei in Gelderland. Als ondernemer krijgt u na een quickscan en een gesprek met een adviseur van Oost NL duidelijkheid of u in aanmerking komt voor ondersteuning via De Groeiversneller.

Subsidie aanvragen

De uitvoering van De Groeiversneller loopt via Oost NL. Op de website van Oost NL vindt u hierover meer informatie.

Tip

Op de website Ondernemengelderland.nl vindt u voorbeelden van bedrijven die al gebruik hebben gemaakt van De Groeiversneller. Daarnaast vindt u op deze site diverse contactpersonen die u kunnen helpen met uw ondernemersvragen.

Contact

De uitvoering van De Groeiversneller loopt via Oost.NL.

Algemene vragen over de Groeiversneller aan de provincie kunt u stellen via het het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 9999.