Drugsafval verwijderen

Heeft u in 2018 of later kosten gemaakt voor het verwijderen van drugsafval? Dan kunt u subsidie aanvragen.

Voor wie

Eigenaren of gebruikers van terreinen waarop drugsafval gevonden is kunnen subsidie aanvragen.

Waarvoor 

U kunt subsidie aanvragen voor:

  • het verwijderen van drugsafval;
  • het saneren van bodemverontreiniging die een rechtstreeks gevolg is van de aanwezigheid van drugsafval.

Voorwaarden

U kunt subsidie aanvragen als:

  • u eigenaar of gebruiker bent van het terrein waarop het drugsafval ligt of waarvan de bodem is verontreinigd.
  • er sprake is van illegale dumping van drugsafval.
  • de de dumping van drugsafval bij de politie is gemeld.
  • het drugsafval in 2018 of daarna is verwijderd.
  • een erkende verwijderaar of bodemsaneringsbedrijf het afval of de bodemverontreiniging heeft verwijderd volgens de geldende wet- en regelgeving. De verwijdering of de sanering uiterlijk 3 maanden na opdrachtverlening is uitgevoerd.

Voor de precieze voorwaarden en weigeringsgronden verwijzen wij u naar de Regels Ruimte voor Gelderland 2016 (paragraaf 8.2 Verwijdering van drugsafval). 

Maximale bijdrage

Het maximale subsidiebedrag is 100% van de kosten voor particulieren en 50% van de kosten voor publiekrechtelijke rechtspersonen.

Subsidie aanvragen 

U vraagt uw subsidie aan via het subsidieportaal. Om in te loggen heeft u DigiD of eHerkenning nodig. Staat u ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en wilt u iemand machtigingen om uw aanvraag in te dienen? Dan is er ketenmachtiging nodig. Na het inloggen komt u terecht bij het aanvraagformulier 'Verwijderen van drugsafval'. U kunt uw aanvraag als concept opslaan en in het subsidieportaal onder 'mijn subsidies' op een later moment weer openen.

Extra informatie en tips

Lees ook:

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.