Cultuur- en erfgoedpacten (participatie van burgers)

Wilt u samen met een of meer andere gemeenten de deelname van inwoners aan cultuur en erfgoed bevorderen en streeft u daarbij naar innovatie en transformatie van de culturele sector? Dan kunt u subsidie aanvragen.

Voor wie

Penvoerders van samenwerkende gemeenten (gemeenten die contactpersoon zijn) kunnen subsidie aanvragen.

Waarvoor

U kunt subsidie aanvragen voor de uitvoering van een meerjarenprogramma dat u samen met andere gemeenten opzet. Dit intergemeentelijk meerjarenprogramma heeft als doel inwoners te betrekken bij cultuur en erfgoed, de culturele infrastructuur toekomstbestendiger te maken en de regionale identiteit te versterken.

Voorwaarden

U kunt deze subsidie aanvragen als het meerjarenprogramma gericht is op de volgende doelen en resultaten:

  • versterken van de bovenlokale cultuur- en erfgoedparticipatie;
  • transformatie naar een bovenlokale duurzame culturele infrastructuur in combinatie met de uitvoering van regioplannen. Hiermee doelen we op het geheel van onderlinge verbindingen in de culturele sector die ook in de toekomst bruikbaar blijven en die de mogelijkheden op lokaal niveau overstijgen. Voor een nadere beschrijving van de begrippen ‘duurzame culturele infrastructuur’ en ‘regioplannen’ verwijzen we u naar de statenbrieven PS2021-321 en PS2021-676;
  • versterken van de regionale identiteit;
  • de manier waarop de gemeenten samenwerken in het programma is vastgelegd in een intergemeentelijk programma. In het programma staat wat de gezamenlijke doelen en resultaten van de samenwerkende gemeenten zijn, hoe de gemeenten deze doelen en resultaten willen realiseren en hoe de provincie over de voortgang en de resultaten wordt geïnformeerd.

De complete tekst van de subsidie en de voorwaarden vindt u in de Regels Ruimte voor Gelderland 2016 (hoofdstuk 7.7 Cultuur- en erfgoedpacten).

Maximale bijdrage

De subsidie bedraagt per gemeente maximaal 50% van de kosten met een maximum van € 15.000 per gemeente per jaar. Het subsidiebedrag kan per intergemeentelijk programma eenmalig worden verhoogd met een bedrag van maximaal € 15.000 per jaar. Dit is in verband met bijdragen in de kosten door andere partijen dan de samenwerkende gemeenten. Daarbij geldt dat de totale subsidie niet meer is dan 50% van de subsidiabele kosten.

Subsidie aanvragen

U vraagt uw subsidie aan via het Subsidieportaal. Om in te loggen heeft u eHerkenning nodig. Staat u ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en wilt u iemand machtigen om uw aanvraag in te dienen? Dan is er ketenmachtiging nodig. Na het inloggen komt u terecht bij het aanvraagformulier 'CenE: Cultuur- en erfgoedpacten'. U kunt uw aanvraag als concept opslaan en in het Subsidieportaal onder 'mijn subsidies' op een later moment weer openen.

In deze checklist verplichte bijlagen subsidieaanvraag (PDF 216 kB) leest u welke informatie u bij uw aanvraag moet uploaden. Hierin vindt u een uitgebreide toelichting op de inhoud van het projectplan (het intergemeentelijke programma). We raden u aan om het aanvraagformulier van te voren te bekijken en de bijlagen digitaal beschikbaar te hebben. Daarnaast kan dit voorbeeld projectplan (Word 25kB) u bij de voorbereiding helpen.

Deze subsidie geldt voor de periode van 3 januari 2022 tot en met 31 december 2024.

Behandeling aanvraag

Voor deze subsidie is een totaalbedrag van € 680.000 beschikbaar. U kunt subsidie aanvragen totdat dit bedrag is bereikt. Meer informatie vindt u op de webpagina over subsidies met een subsidieplafond.

Extra informatie en tips

Lees ook:

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.