Cultuur- en erfgoedpacten (participatie van burgers)

Wilt u samen met een of meer andere gemeenten de deelname van inwoners aan cultuur en erfgoed bevorderen? Dan kunt u subsidie aanvragen.

Voor wie

Penvoerders van samenwerkende gemeenten (gemeenten die contactpersoon zijn) kunnen subsidie aanvragen.

Waarvoor

U kunt subsidie aanvragen voor de uitvoering van een programma dat u samen met andere gemeenten opzet. Dit programma heeft als doel inwoners te betrekken bij cultuur en erfgoed.

Deze subsidie geldt alleen nog in 2021. Voor de periode 2022-2024 komt er een nieuwe regeling voor de cultuur- en erfgoedpacten.

Voorwaarden

U kunt deze subsidie aanvragen als:

  • het programma wordt opgezet en uitgevoerd voor meerdere jaren en bovenlokaal is;
  • de manier waarop de gemeenten samenwerken in het programma is vastgelegd in een overeenkomst tussen deze gemeenten.

De volledige tekst van de subsidie en de voorwaarden vindt u in de Regels Ruimte voor Gelderland 2016 (hoofdstuk 7.7 Cultuur- en erfgoedpacten).

Maximale bijdrage

De subsidie bedraagt per gemeente maximaal 50% van de kosten met een maximum van € 15.000 per jaar.

Subsidie aanvragen

U vraagt uw subsidie aan via het subsidieportaal. Om in te loggen heeft u eHerkenning nodig. Staat u ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en wilt u iemand machtigingen om uw aanvraag in te dienen? Dan is er ketenmachtiging nodig. Na het inloggen komt u terecht bij het aanvraagformulier 'CenE: Cultuur- en erfgoedpacten'. U kunt uw aanvraag als concept opslaan en in het subsidieportaal onder 'mijn subsidies' op een later moment weer openen.

U kunt deze subsidie aanvragen tot en met 31 december 2021.

In deze checklist verplichte bijlagen subsidieaanvraag (PDF 138 kB) leest u welke informatie u bij uw aanvraag moet uploaden. We raden u aan om het aanvraagformulier vooraf te raadplegen en de benodigde bijlagen digitaal beschikbaar te hebben.

De volgende hulpmiddelen kunnen u bij de voorbereiding helpen:

Behandeling aanvraag

Voor deze subsidie is een totaalbedrag van € 680.000 beschikbaar. U kunt subsidie aanvragen totdat dit bedrag is bereikt. Meer informatie vindt u op de webpagina over subsidies met een subsidieplafond.

Extra informatie en tips

Lees ook:

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.