Voorkomen van schade door wolven

Houdt u schapen en/of geiten in het leefgebied van wolven (Noord-, Midden en Zuidwest-Veluwe) en heeft u een vaste of verplaatsbare afrastering aangeschaft om uw dieren tegen de wolf te beschermen? Dan kunt u subsidie aanvragen.

Voor wie

Schapen- of geitenhouders die in het Identificatie- en Registratiesysteem van Dieren (I&R Dieren) van RVO geregistreerd staan, kunnen subsidie aanvragen.

Waarvoor

Deze regeling is bedoeld als financiële ondersteuning voor schapen- en geitenhouders die afrasteringen hebben geplaatst in een leefgebied van wolven om hun dieren tegen de wolf te beschermen.  

Leefgebied Wolf (PFD 718 kB)

Gedeputeerde Staten (GS) hebben 2 leefgebieden aangewezen:

en uitbreiding van het leefgebied Noord-Veluwe (gemeenten Oldebroek en Heerde) (PDF 262 kB), publicatiedatum 23 maart 2021.

Voorwaarden

U kunt deze subsidie aanvragen als:

  • u de subsidie aanvraagt nadat de afrastering is aangeschaft;
  • de afrastering is geplaatst of wordt gebruikt in een leefgebied van wolven;
  • u voor de publicatiedatum al eigen schapen en geiten hield in een leefgebied van de wolf dat GS heeft aangewezen (zie ook onder kopje “leefgebied”)
  • de gehele afrastering voldoet aan de eisen die de Gebiedscommissie preventie wolvenschade Gelderland hiervoor heeft vastgesteld in een schadepreventieplan. Voor een snelle weergave van deze eisen raadpleegt u onze factsheet ‘Specifieke eisen aan afrastering’ (PDF 270 kB);
  • u als schapen- of geitenhouder in het Identificatie- en Registratiesysteem van dieren (I&R Dieren) van RVO staat geregistreerd.

De volledige tekst van de regeling en de voorwaarden vindt u in de Regels Ruimte voor Gelderland 2016, paragraaf 4.18 Voorkomen van schade door wolven.

Maximale bijdrage

U kunt maximaal € 20.000 subsidie ontvangen.

Raadpleeg de factsheet ‘vergoedingen’ (PDF 270 kB) voor rekenvoorbeelden die u kunnen helpen bij het invullen van uw subsidieaanvraag.

Subsidie aanvragen

U vraagt uw subsidie aan via het Subsidieportaal. Om in te loggen heeft u eHerkenning niveau EH2+ (voor rechtspersonen) of DigiD (voor particulieren) nodig. Staat u ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en wilt u iemand machtigen om uw aanvraag in te dienen? Dan moet u ketenmachtiging regelen.

Na het inloggen komt u terecht bij het aanvraagformulier 'Voorkomen schade door wolven'. U kunt uw aanvraag als concept opslaan en in het Subsidieportaal onder ‘mijn subsidies’ op een later moment weer openen.

In deze checklist verplichte bijlagen (PDF 213 kB) ziet u zien welke bijlagen er in het aanvraagformulier van u gevraagd kunnen worden. Bij uw aanvraag vragen wij u als bijlagen toe te voegen.

Behandeling aanvraag

Voor deze subsidie is een totaalbedrag van € 200.000 beschikbaar. U kunt subsidie aanvragen totdat dit bedrag is bereikt. Meer informatie vindt u op de webpagina over subsidies met een subsidieplafond.

Extra informatie en tips

Lees ook:

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.