Cofinanciering woningbouwimpuls voor gemeenten

Dient u als gemeente bij het Rijk een aanvraag in voor de derde tranche van de rijksregeling Woningbouwimpuls? Dan kunt u subsidie aanvragen voor cofinanciering.

Voor wie

Gemeenten kunnen subsidie aanvragen.

Waarvoor

U kunt subsidie aanvragen voor cofinanciering van projecten die in de derde tranche in aanmerking komen voor een uitkering uit het Besluit Woningbouwimpuls 2020. Met deze subsidie deelt de provincie de last van publieke investeringen die niet volledig worden gedekt uit publieke opbrengsten. Hiermee dragen we bij aan het versnellen van de bouw van betaalbare woningen in een kwalitatief goede leefomgeving.

Voorwaarden

U kunt deze subsidie aanvragen als u:  

  • een aanvraag gaat indienen of al heeft ingediend om in aanmerking te komen voor een uitkering binnen de derde tranche van de woningbouwimpuls voor gemeenten.
  • een kopie van de aanvraag toevoegt die u ook indient voor de uitkering uit het Besluit Woningbouwimpuls 2020.

We verstrekken deze subsidie onder de opschortende voorwaarde dat u later kunt aantonen dat de bijbehorende uitkering uit het Besluit Woningbouwimpuls 2020 is verstrekt.

De volledige tekst van de regeling en de voorwaarden vindt u in de Regels Ruimte voor Gelderland 2016, paragraaf 2.22 Cofinanciering Woningbouwimpuls voor Gemeenten.

Maximale bijdrage

De subsidie bedraagt ten hoogste 25% van de onrendabele top met een maximum van € 1.000 per gerealiseerde woning.

Subsidie aanvragen

U vraagt uw subsidie aan via het subsidieportaal. Om in te loggen heeft u eHerkenning EH2+ nodig. Wilt u als gemeente iemand machtigingen om uw aanvraag in te dienen? Dan moet u ketenmachtiging regelen. Na het inloggen komt u terecht bij het aanvraagformulier Cofinanciering Woningbouwimpuls voor gemeenten. U kunt uw aanvraag als concept opslaan en in het subsidieportaal onder ‘mijn subsidies’ op een later moment weer openen. 

In deze checklist verplichte bijlagen (185 kB) subsidieaanvraag leest u welke informatie u bij uw aanvraag moet uploaden. We raden u aan om het aanvraagformulier vooraf te raadplegen en de benodigde bijlagen digitaal beschikbaar te hebben.  

Behandeling aanvraag

Voor deze subsidie is een totaalbedrag van € 8.900.000 beschikbaar. U kunt subsidie aanvragen totdat dit bedrag is bereikt. Meer informatie vindt u op de webpagina over subsidies met een subsidieplafond.

Extra informatie en tips

Lees ook:

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op met het provincieloket via 026 359 99 99.