Statenleden in debat over biomassacentrale in Arnhem

12-9-2019 Kleefse Waard van bovenaf

Op de Statendag van 11 september 2019 diende een groep van ongeveer 40 mensen een petitie in tegen de ingebruikname van de biomassacentrale op de Kleefse Waard in Arnhem. De petitie is 3.804 keer ondertekend en werd aangeboden aan commissaris van de Koning, John Berends. Statenleden voerden daarna het debat over biomassa in de Statenzaal.

Petitie

In de petitie schrijven ze ook dat provincie Gelderland in 2016 een omgevingsvergunning heeft verleend aan Veolia, zonder overleg met betrokkenen. De indieners vrezen voor het kappen van bomen en voor uitstoot.

Tegenstrijdige meningen over biomassa

Op verzoek van Forum voor Democratie, SP en PvdDieren was er dezelfde middag een debat over dit onderwerp. Daarin verwezen Statenleden regelmatig naar een rondetafelgesprek dat later in 2019 zal plaatsvinden. Er waren veel tegenstrijdige meningen over biomassa en de biomassacentrale in Arnhem. Er was verwarring over het gebruik van biomassa: wordt er alleen afvalhout gebruikt of ook gezonde bomen, komt de aanvoer van binnen een straal van 100 km of komt het hout ook met schepen uit Amerika? Gedeputeerde Jan van der Meer gaat akkoord met een rondetafelgesprek met voor- en tegenstanders, wetenschappers, belangengroepen en Statenleden.

Moties niet aangenomen

Forum voor Democratie diende tijdens het debat 2 moties in. Ze vroegen om de opening van de biomassacentrale uit te stellen totdat duidelijk is of de vergunningen kunnen worden ingetrokken of aangepast. Ook verzochten ze GS om de vergunning voor de biomassacentrale direct in te trekken, zodat de centrale niet open gaat. Beide moties zijn niet aangenomen.

Toegankelijkheid en promotie streekproducten

Tijdens het vragenuur stelde PVV vragen over de antwoorden van GS op Statenvragen over het DAT asbestrapport. ChristenUnie had vragen over binnenlandse handelsmissies voor promotie van streek- en regioproducten. Gedeputeerde Staten gaan met dit idee aan de slag. PvdA, CDA, VVD, ChristenUnie en D66 hadden vragen over woningnood door PAS-problematiek. SP stelde vragen over de verkoop van het Gelredome en de fysieke toegankelijkheid van evenementen en festivals. GS beloofden dat dit per 1 oktober 2019 onderdeel wordt bij het verlenen van subsidies.

Terug naar nieuwsoverzicht