Staten bespreken Stichting World Food Center Experience en PAS

20-6-2019 Koeien

Op 19 juni 2019, de eerste Statendag volgens de nieuwe werkwijze, gaven de Statenleden hun wensen en bedenkingen mee aan Gedeputeerde Staten (GS) over de toekomstige Stichting World Food Center Experience. Ook was het PAS-dossier onderwerp in het vragenuur.

Veroorzakers stikstof en beeldvorming

Celine Berserik (GroenLinks) merkte in het vragenuur op dat in de media ten onrechte de indruk is gewekt dat het besluit van de Raad van State de opwekking van schone energie in de weg staat. Ze vroeg daarom aan gedeputeerde Peter Drenth, die namens Gedeputeerde Staten antwoord gaf, of het college het ermee eens is dat deze beeldvorming onjuist is. Ook wilde ze weten wat de veroorzakers zijn van stikstof. Peter Drenth zei dat in Nederland de hoeveelheden stikstof naar beneden moeten. De methode om dat te doen, was de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). De Raad van State heeft anders besloten. Het besluit leek om landbouw te gaan, maar het gaat om alles in het economisch verkeer. ‘Dit is wat ik en het college van Gedeputeerde Staten bedoelden in het interview’, legde hij uit. Als oorzaken van stikstof noemde Drenth landbouw, stikstof dat vanuit het buitenland ons land in komt en de verzameling van alles wat wij doen rondom wonen, werken en verplaatsen.

Relatie natuur en landbouw

Peter Drenth vervolgde: ‘Wat wel het geval is, we willen steeds meer de relatie tussen natuur en landbouw krijgen, meer kringloop-georiënteerd. Hier hoort beweiding absoluut bij. De uitspraak van de Raad van State staat beweiding formeel niet toe, tenzij je een vergunning hebt.’ De gedeputeerde gaf aan hier zorgen over te hebben, want het energieakkoord geeft het college een opdracht om de klimaatakkoorddoelen te halen.

Van boer tot bord

Evert Mulder (SGP) agendeerde het voornemen tot oprichting Stichting World Food Center Experience. Hij gaf aan dat GS de goedkeuringsbevoegdheid moet houden. In de doelen gaat het om de werking van de voedselketen boer tot bord, maar de agrarische sector wordt verder niet genoemd. Het bedrijfsleven moet goed worden meegenomen, gaf Fokko Spoelstra (PvdA) aan. Namens GS antwoordde Peter Drenth dat de verbinding met de markt, dit kan zijn boer, keten of bedrijf, precies de opdracht is die bij de stichting komt. Markt verwijst naar keten of bedrijf. René Westra (VVD) miste de voorwaarde dat bij ontbinding (faillissement) van de stichting de gebouwen worden overgedragen aan de gemeente of provincie. Peter Drenth gaf aan dat gemeente Ede hypotheekrecht heeft.

Wolvenwelpjes

Nadat voorzitter John Berends de vergadering afsloot, gaf hij het woord aan gedeputeerde Drenth. Hij vertelde dat er 3 wolvenwelpjes geboren waren op de Veluwe.

Statenlive en besluitenlijst

De vergadering terugkijken kan op Statenlive. De besluitenlijst van de vergadering van 19 juni 2019 is beschikbaar via het Stateninformatiesysteem. Hierin leest u hoe er per onderwerp is gestemd.

Terug naar nieuwsoverzicht