Reflectie maakt sterker

19-12-2019 Jeroen Staatsen

De Provinciale Raad voor Omgevingsbeleid (PRO) adviseert Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten. Doel: het gezond voortbestaan van mens, dier en natuur in Gelderland. Voorzitter Jeroen Staatsen vertelt waarom dit zo belangrijk is, welke adviezen ze zoal geven en wat hij zelf bijdraagt. “Het is goed in de spiegel te kijken en je af te vragen of je de goede dingen doet.”

De PRO adviseert Gedeputeerde Staten (GS) en Provinciale Staten (PS) gevraagd en ongevraagd over ruimtelijke ordening, wonen, mobiliteit, milieu, water, landbouw, natuur, landschap, recreatie en cultuurhistorie. Dit om de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren. Een deel van de leden heeft een band met organisaties als de ANWB, milieuorganisaties, waterbedrijven, woningcorporaties en gemeenten. Daarnaast zijn er onafhankelijke leden van de Radboud Universiteit, HAN University of Applied Sciences en Wageningen University & Research. Staatsen: “Samen hebben we veel kennis en stellen we de goede vragen.”

Kritische vragen stellen

“Politici zijn volksvertegenwoordigers, Statenleden zijn direct gekozen door inwoners. Wat de PRO dan toevoegt? Ten eerste denken veel politici in termijnen van 4 jaar. Dan zijn er weer verkiezingen. Wij denken bewust over die tijdsgrenzen heen. Ten tweede kijken we naar hoe zaken samenhangen. Wij stellen kritische vragen, zoals: wat voor gevolgen heeft een keuze voor klimaat? En bijna alles heeft gevolgen voor gezondheid. In onze laatste adviezen vroegen we dan ook daar vanaf het begin rekening mee te houden.”

Dilemma’s duidelijk maken

“Ten derde zijn we onafhankelijk en niet politiek. Wij maken duidelijk wat de dilemma’s zijn. Onder meer over verstedelijking. Steeds meer mensen gaan weg uit de drukke Randstad. Mochten er veel mensen naar Gelderland komen, dan heeft dat effect op de mooie Gelderse dorpen, en wegen en natuur worden extra belast. GS en PS nemen besluiten, wij zorgen voor de basis voor een goed besluit. Daarnaast kunnen we vanuit de brede uitvoeringskennis in de raad beoordelen of dingen al dan niet werken.”

Alles kan worden gezegd

“Als laatste bieden we reflectie. Ik heb zelf lang in het openbaar bestuur gewerkt. Daar willen mensen vaak snel iets voor elkaar krijgen. Maar het is voor iedereen goed in de spiegel te kijken en je af te vragen of je nog het goede doet. Wij zijn die spiegel voor de provincie. Onze maandelijkse vergaderingen zijn openbaar. Geregeld sluiten gedeputeerden aan. Dat zijn inhoudelijke gesprekken, waarin alles gezegd kan worden. Ik zat korte tijd in de gemeenteraad en merkte zelf hoeveel je leert van anderen. Reflectie maakt sterker en wijzer.”

Win-winsituatie

“Een van de onderwerpen waar we ons mee bezighouden, is energietransitie. Als je overweegt of ergens een zonnepark moet komen, moet je niet alleen kijken naar wat het oplevert. Er moet ook aandacht zijn voor de gevolgen voor landschap en natuur. Pas als je alle aspecten meeneemt, kun je een verstandige beslissing nemen. Daarbij, zo’n verandering betekent een andere manier van leven. Het wordt pas een succes, als mensen het probleem inzien en mee willen doen. Bijvoorbeeld door te zorgen voor een win-winsituatie. Bijna niemand lijkt voorstander van een windmolen vlakbij huis, maar als omwonenden een deel van de opbrengst krijgen, ligt dat al anders. Zulke dingen benadrukken we in onze adviezen.”

Voorbeeldfunctie

“Ook vragen we aandacht voor het belang van leiderschap. Mensen die echt ergens voor gaan staan. Ook je voorbeeldfunctie is belangrijk. Als burgemeester probeerde ik altijd centrale waarden uit te dragen. Tijdens Dodenherdenking bijvoorbeeld sprak ik over respect, vertrouwen, gelijkheid. Bijna clichés, maar iedereen ziet dat het nodig is. En ik probeer ergens voor te gaan, te enthousiasmeren en zo mensen mee te nemen.”

Meer vrouwen en jongeren

“De PRO is een raad met nog onvoldoende diversiteit. We hebben geen leden met een niet-Westerse achtergrond, maar zo’n 30% is vrouw. Ons nieuwste lid is uiteraard gekozen vanwege haar kwaliteiten, maar ik heb wel gezegd: ‘Als het even kan, graag een vrouw.’ De PRO wil zorgen voor meer diversiteit. De samenstelling moet recht doen aan de samenleving. Dat betekent ook meer jongeren. Zij hebben een langere toekomst dan ik. Jongeren hebben veel meer belang bij hoe we omgaan met klimaat, hoe we steden en dorpen inrichten. Het is ontzettend goed dat zij daar dingen over zeggen, en dat er heel goed naar hen wordt geluisterd. We willen inwoners graag meer betrekken en zorgen dat de goede discussies worden gevoerd. Daarom gaan we onze kennis actiever delen. Een emotionele discussie heeft geen zin. Met feiten bereik je meer.”

Terug naar nieuwsoverzicht