Planschade

Heeft u schade als gevolg van een provinciaal besluit op grond van de Wet ruimtelijke ordening? Het kan bijvoorbeeld zijn dat een provinciaal inpassingsplan er toe leidt dat we een nieuwe rondweg dicht bij uw woning aanleggen. Daardoor kan uw woongenot verminderen en de waarde van uw woning dalen. Dan kunt u een tegemoetkoming voor planschade ontvangen.

Voorwaarden

U kunt in aanmerking komen voor een tegemoetkoming of schadevergoeding als u voldoet aan deze voorwaarden:

  • het gaat om schade in de vorm van minder inkomen of een vermindering van de waarde van een onroerende zaak
  • de schade hoort naar alle redelijkheid niet voor uw rekening te zijn
  • u bent niet op een andere wijze voldoende in de schade tegemoet gekomen.

Aanvraag indienen

U kunt de tegemoetkoming aanvragen met het aanvraagformulier (PDF 950 kB). Het aanvraagformulier dient u in bij de gemeente waarin de schade veroorzaakt is.

Afhandeling aanvraag

Voor de beoordeling schakelen we een onafhankelijke adviseur in. In de Planschadeverordening Gelderland is de procedure vastgelegd.

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.