Pers

Bent u journalist en zoekt u contact met provinciebestuurders? Dan kunt u terecht bij een van de woordvoerders van Gedeputeerde Staten of de woordvoerder van Provinciale Staten. Ze zijn uitsluitend bereikbaar voor de media. De woordvoerders van de provincie Gelderland beantwoorden persvragen en handelen interviewverzoeken af. 

Buiten kantoortijden

Buiten kantoortijden (17.30 - 9.00 uur) en in het weekend hebben de woordvoerders bij toerbeurt piketdienst. De piketdienst is bedoeld voor calamiteiten buiten werktijden. De piketvoorlichter is bereikbaar op telefoonnummer 026 359 87 17.

Commissaris van de Koning John Berends

Portefeuille: Voorzitter Gedeputeerde Staten, Voorzitter Provinciale Staten, Coördinatie lobbyactiviteiten Den Haag en Brussel.
Woordvoerder: Peter Droste, p.droste@gelderland.nl
Telefoon: 026 359 90 25
Mobiel voor SMS: 06 52 80 18 10

Gedeputeerde Conny Bieze 

Portefeuille: Mobiliteit (wegeninfrastructuur, openbaar vervoer, fietsbeleid en logistiek) en Onderwijs en arbeidsmarkt
Woordvoerder: Petra Borsboom, p.borsboom@gelderland.nl 
Telefoon: 026 359 96 60
Mobiel voor SMS: 06 52 80 18 09

Portefeuille: Omgevingsvergunningen, toezicht en handhaving
Woordvoerder: Tim van den Brink, t.van.den.brink@gelderland.nl
Mobiel voor SMS: 06 52 80 19 32

Gedeputeerde Peter Drenth

Portefeuille: Vitaal platteland (natuur, landbouw), Energietransitie, Breedband en Bestuur Interprovinciaal Overleg.
Woordvoerder: Eva Calicher, e.calicher@gelderland.nl
Telefoon: 026 359 93 24
06 528 010 22  (sms /whatsapp)            
     

Gedeputeerde Jan Markink

Portefeuille: Algemeen bestuur, Financiën, Sport, Toezicht gemeentefinanciën en Interbestuurlijk toezicht.
Woordvoerder: Marga Nijenhuis, m.nijenhuis@gelderland.nl
Telefoon: 026 359 90 20
Mobiel voor SMS: 06 52 80 18 16

Gedeputeerde Josan Meijers

Portefeuille: Gelderse gebiedsontwikkeling (GGO), Ruimte (ruimtelijke ordeningsbeleid, bedrijventerreinen, omgevingsvisie & omgevingsagenda), Water (inclusief Deltaprogramma), Wonen, Cultuur & Cultuur en Erfgoed.
Woordvoerder: Karen Mol, k.mol@gelderland.nl
Telefoon: 026 359 8158
Mobiel voor SMS: 06 48 97 47 85

Gedeputeerde Michiel Scheffer

Portefeuille: Economie, innovatie en Europa
Woordvoerder: Michel Hulsink, m.hulsink@gelderland.nl
Telefoon: 026 359 90 22
Mobiel voor SMS: 06 52 80 18 13

Gedeputeerde Bea Schouten

Portefeuille: Gebiedsgerichte opgaven, Recreatie en Toerisme, Stad en Regio, milieubeleid en leefbaarheid (zorg & welzijn).
Woordvoerder: Rianne Tol, r.tol@gelderland.nl
Telefoon: 026 359 93 26
Mobiel voor SMS: 06 52 80 12 39

Provinciale Staten

Woordvoerder: Suheyla Tunç, s.tunc@gelderland.nl
Telefoon: 026 359 90 21
Mobiel voor SMS: 06 52 80 12 24
Contactpersoon: Bob Roelofs, griffier, b.roelofs@gelderland.nl
Telefoon: 026 359 85 58

Contact

Lukt het niet om een van de woordvoerders direct te bereiken, dan kunt u de voicemail van de woordvoerder inspreken. Ook kunt u contact met ons opnemen via het vragenformulier of telefoonnummer 026 359 99 99.