Pers

Bent u journalist en zoekt u contact met provinciebestuurders? Dan kunt u terecht bij een van de 6 woordvoerders van Gedeputeerde Staten of de woordvoerder van Provinciale Staten. Ze zijn uitsluitend bereikbaar voor de media. De woordvoerders van de provincie Gelderland beantwoorden persvragen en handelen interviewverzoeken af. 

Bij geen gehoor kunt u het Provincieloket bellen of de voicemail inspreken. U wordt dan zo snel mogelijk teruggebeld.

Buiten kantoortijden

Buiten kantoortijden (17.30 - 9.00 uur) en in het weekend hebben de woordvoerders bij toerbeurt piketdienst. De piketdienst is bedoeld voor calamiteiten buiten werktijden. De piketvoorlichter is bereikbaar op telefoonnummer 026 359 87 17.

Commissaris van de Koning Clemens Cornielje

Portefeuille: Voorzitter Gedeputeerde Staten, Voorzitter Provinciale Staten, Coördinatie lobbyactiviteiten Den Haag en Brussel.
Woordvoerder: Peter Droste, p.droste@gelderland.nl
Telefoon: 026 359 90 25
Mobiel voor SMS: 06 52 80 18 10

Gedeputeerde Conny Bieze 

Portefeuille: Economie (logistiek), Mobiliteit (weginfrastructuur, openbaar vervoer, fietsbeleid) en Omgevingsvergunningen en –handhaving.
Woordvoerder: Petra Borsboom, p.borsboom@gelderland.nl 
Telefoon: 026 359 96 60
Mobiel voor App en SMS: 06 52 80 18 09
Twitter: @petraborsboom

Gedeputeerde Jan Jacob van Dijk

Portefeuille: Vitaal platteland (natuur, landbouw), Economie (recreatie & toerisme), Energietransitie, Breedband en Bestuur Interprovinciaal Overleg.
Woordvoerder: Everdien Gunsing, e.gunsing@gelderland.nl
Telefoon: 026 359 8026
Mobiel voor SMS: 06 52 80 1019

Gedeputeerde Jan Markink

Portefeuille: Algemeen bestuur, Financiën, Sport, Toezicht gemeentefinanciën en Interbestuurlijk toezicht.
Woordvoerder: Loes Phoelich, l.phoelich@gelderland.nl
Telefoon: 026 359 95 81
Mobiel voor SMS: 06 52 80 15 53

Gedeputeerde Josan Meijers

Portefeuille: Gelderse gebiedsontwikkeling (GGO), Ruimte (ruimtelijke ordeningsbeleid, bedrijventerreinen, omgevingsvisie & omgevingsagenda), Water (inclusief Deltaprogramma), Wonen, Cultuur & Cultuur en Erfgoed.
Woordvoerder: Karen Mol, k.mol@gelderland.nl
Telefoon: 026 359 8158
SMS: 06 48 97 47 85

Gedeputeerde Michiel Scheffer

Portefeuille: Economie (economische coördinatie, Bedrijventerreinen, Innovatie, onderwijs & arbeidsmarktbeleid), Europa en Buitenlandse betrekkingen
Woordvoerder: Michel Hulsink, m.hulsink@gelderland.nl
Telefoon: 026 359 90 22
Mobiel voor SMS: 06 52 80 18 13

Gedeputeerde Bea Schouten

Portefeuille: Gebiedsgerichte opgaven, Stad en Regio, milieubeleid en leefbaarheid (zorg & welzijn).
Woordvoerder:  Marga Nijenhuis, m.nijenhuis@gelderland.nl
Telefoon: 026 359 9020
Mobiel voor SMS: 06- 52 80 18 16

Provinciale Staten

Woordvoerder: Suheyla Tunç, s.tunc@gelderland.nl
Telefoon: 026 359 90 21
Mobiel voor SMS: 06 52 80 12 24
Contactpersoon: Bob Roelofs, griffier, b.roelofs@gelderland.nl
Telefoon: 026 359 85 58

Provincieloket

Lukt het niet om een van de woordvoerders direct te bereiken, dan kunt u de voicemail inspreken of het Provincieloket bellen. Het Provincieloket is op werkdagen bereikbaar van 8.30 tot 16.30 uur op telefoonnummer 026 359 99 99.