Pers

Bent u journalist en zoekt u contact met provinciebestuurders? Dan kunt u terecht bij een van de woordvoerders van Gedeputeerde Staten of de woordvoerder van Provinciale Staten. Ze zijn uitsluitend bereikbaar voor de media. De woordvoerders van de provincie Gelderland beantwoorden persvragen en handelen interviewverzoeken af. 

Koning opent vernieuwde Huis der Provincie Gelderland

Op woensdagmiddag 20 september 2017 opent Koning Willem-Alexander het vernieuwde Huis der Provincie. Dit doet hij samen met Clemens Cornielje, de Gelderse commissaris van de Koning.

Persaccreditatie

Accreditatie is mogelijk via het accreditatieformulier Pers. Bij grote belangstelling geldt op bepaalde onderdelen een beperkte toelatingsregeling. Uiterlijk dinsdag 19 september informeren we u over uw accreditatie en het persprogramma. Let op: Om toegang te krijgen tot het accreditatieformulier moeten gebruikers van een I-Pad, I-Phone of Apple Computer de privacy-instellingen in Safari (tijdelijk) aanpassen. Ga hiervoor naar: Instellingen, Safari, onder de kop privacy en beveiliging: blokkeer cookies en kies het beveiligingsniveau waarop het formulier wel werkt.

Buiten kantoortijden

Buiten kantoortijden (17.30 - 9.00 uur) en in het weekend hebben de woordvoerders bij toerbeurt piketdienst. De piketdienst is bedoeld voor calamiteiten buiten werktijden. De piketvoorlichter is bereikbaar op telefoonnummer 026 359 87 17.

Commissaris van de Koning Clemens Cornielje

Portefeuille: Voorzitter Gedeputeerde Staten, Voorzitter Provinciale Staten, Coördinatie lobbyactiviteiten Den Haag en Brussel.
Woordvoerder: Peter Droste, p.droste@gelderland.nl
Telefoon: 026 359 90 25
Mobiel voor SMS: 06 52 80 18 10

Gedeputeerde Conny Bieze 

Portefeuille: Economie (logistiek), Mobiliteit (weginfrastructuur, openbaar vervoer, fietsbeleid) en Omgevingsvergunningen en –handhaving.
Woordvoerder: Petra Borsboom, p.borsboom@gelderland.nl 
Telefoon: 026 359 96 60
Mobiel voor App en SMS: 06 52 80 18 09

Gedeputeerde Jan Jacob van Dijk

Portefeuille: Vitaal platteland (natuur, landbouw), Economie (recreatie & toerisme), Energietransitie, Breedband en Bestuur Interprovinciaal Overleg.
Woordvoerder: Everdien Gunsing, e.gunsing@gelderland.nl
Telefoon: 026 359 8026
Mobiel voor SMS: 06 52 80 1019

Gedeputeerde Jan Markink

Portefeuille: Algemeen bestuur, Financiën, Sport, Toezicht gemeentefinanciën en Interbestuurlijk toezicht.
Woordvoerder: Marga Nijenhuis, m.nijenhuis@gelderland.nl
Telefoon: 026 359 90 20
Mobiel voor SMS: 06 52 80 18 16

Gedeputeerde Josan Meijers

Portefeuille: Gelderse gebiedsontwikkeling (GGO), Ruimte (ruimtelijke ordeningsbeleid, bedrijventerreinen, omgevingsvisie & omgevingsagenda), Water (inclusief Deltaprogramma), Wonen, Cultuur & Cultuur en Erfgoed.
Woordvoerder: Karen Mol, k.mol@gelderland.nl
Telefoon: 026 359 8158
SMS: 06 48 97 47 85

Gedeputeerde Michiel Scheffer

Portefeuille: Economie (economische coördinatie, Bedrijventerreinen, Innovatie, onderwijs & arbeidsmarktbeleid), Europa en Buitenlandse betrekkingen
Woordvoerder: Michel Hulsink, m.hulsink@gelderland.nl
Telefoon: 026 359 90 22
Mobiel voor SMS: 06 52 80 18 13

Gedeputeerde Bea Schouten

Portefeuille: Gebiedsgerichte opgaven, Stad en Regio, milieubeleid en leefbaarheid (zorg & welzijn).
Woordvoerder:  Marga Nijenhuis, m.nijenhuis@gelderland.nl
Telefoon: 026 359 9020
Mobiel voor SMS: 06 52 80 18 16

Provinciale Staten

Woordvoerder: Suheyla Tunç, s.tunc@gelderland.nl
Telefoon: 026 359 90 21
Mobiel voor SMS: 06 52 80 12 24
Contactpersoon: Bob Roelofs, griffier, b.roelofs@gelderland.nl
Telefoon: 026 359 85 58

Contact

Lukt het niet om een van de woordvoerders direct te bereiken, dan kunt u de voicemail van de woordvoerder inspreken. Ook kunt u contact met ons opnemen via het vragenformulier of telefoonnummer 026 359 99 99.