N322: Giessen (provinciegrens) - Bergharen

De provincie beheert een omvangrijk wegennet. De provinciale wegen, de N-wegen, beslaan een totale lengte van 1200 kilometer. De N322 is met een lengte van bijna 61 kilometer een van de langere N-wegen in het provinciale wegennet. De weg vormt de verbinding tussen Giessen in Noord-Brabant en Bergharen. Om onderhoud en reparaties aan de weg snel en veilig uit te kunnen voeren is de weg in 4 tracés verdeeld.

Klik op de betreffende link voor meer informatie.