Vrouw leest een boek

Opgeletterd!

openbaar | door Rijnbrink, Samenwerkende Gelderse Bibliotheken, Stichting Lezen & Schrijven, provincie Gelderland


13 december 2019 van 09.30 uur tot 13.30 uur

Het Koelhuis
Coenensparkstraat 1, Zutphen


Informatie

'Laaggeletterdheid is in Nederland nog altijd een groot probleem. Niet alleen voor de laaggeletterden zelf maar ook voor werkgevers en overheid. Meer urgentie, middelen en samenwerking zijn nodig om deze grote maatschappelijke uitdaging écht aan te pakken.' (Mariette Hamer, SER-voorzitter)

Hoe pakken we laaggeletterdheid in Gelderland aan? Wat zijn de visies op de veranderende rol van gemeenten hierin? Hoe gaan werkgevers om met laaggeletterdheid op de werkvloer? Wat doen we aan terugkerende laaggeletterdheid in gezinnen? Tijdens een debat discussiëren onder andere overheden, werkgevers en diverse instellingen uit het sociaal domein over deze scherpe vragen. Op het gespreksplein gaat het gesprek verder. Hier laten samenwerkende partners zien hoe zij laaggeletterdheid aanpakken, wat hun ervaringen zijn en wat er nog nodig is om verder te komen.

Voor wie

Laaggeletterdheid is een breed maatschappelijk probleem en komt in allerlei sectoren voor. Deze conferentie is bedoeld voor een brede doelgroep: overheden (Statenleden, wethouders en raadsleden in het sociaal domein), onderwijsinstellingen, bibliotheken, werkgevers (bijvoorbeeld uit de schoonmaak-, transport-, landbouw- en bouwsector, logistiek, industrie, productie), UWV, gezondheids- en welzijnsorganisaties.

Aanmelden

Rijnbrink organiseert deze bijeenkomst. Aanmelden kan via het aanmeldformulier. Uiteraard mag u deze uitnodiging doorsturen in uw netwerk.


Programma voor het evenement
Tijdstip Omschrijving
09.30 - 10.00 Ontvangst
10.00 - 10.15 Welkom door Peter Drenth, gedeputeerde provincie Gelderland
10.15 - 11.15 3 debatrondes onder leiding van Frits Bloemberg
11.15 - 12.15 Gespreksplein over de thema’s laaggeletterdheid en werk, gezin en gezondheid. Met concrete projectvoorbeelden.
12.15 - 13.30 Lunchbuffet
13.30 Afsluiting