Nieuwsoverzicht

Provinciale Staten besluiten over Jaarstukken 2018 en Park Lingezegen

In 2018 gaven Gedeputeerde Staten meer uit (lasten) én kregen ze meer geld binnen (baten).

17-5-2019

Acceptatie en veiligheid Gelderse LHBTI’s moet beter

In Gelderland voelt 40% van de LHBTI’s zich soms onveilig en een deel van hen overweegt te verhuizen.

17-5-2019

Ontwerp Natuurbeheerplan 2020 ter inzage

Het plan ligt ter visie van 16 mei tot en met 27 juni 2019. In deze periode kunt u de stukken inzien en reageren op het plan.

16-5-2019

Start inschrijving Gelderse natuurgrond

Vanaf 16 mei 2019 bieden we samen met Staatsbosbeheer bijna 600 hectare natuurgrond binnen Gelderland aan op een openbaar platform.

16-5-2019

One Planet uit de startblokken

Gedeputeerde Michiel Scheffer gaf vrijdag 10 mei 2019 het startsein voor het One Planet Research Center in Wageningen.

10-5-2019

Gelderland roept Minister op tot landelijke discussie over kappen van bomen langs wegen.

Gelderland roept Minister op tot landelijke discussie over kappen van bomen langs wegen.

10-5-2019

Fietskluizen voor betere bereikbaarheid in gemeente Berg en Dal

Veilig en eenvoudig uw fiets stallen en met de bus naar werk of opleiding. In gemeente Berg en Dal staan 16 elektronische fietskluizen klaar

10-5-2019

Subsidies bestrijding invasieve exoten in Gelderland

Sinds 3 mei 2019 is er subsidie voor de bestrijding van invasieve exoten.

3-5-2019

Uitstel kapvergunning N319 (Berkelland) en inrichten informatiecentrum

We stellen de aanvraag om 343 bomen te kappen om de weg veiliger te maken en de cultuur historische bomenlaan te herstellen uit.

3-5-2019

Inspiratiebijeenkomst ‘Samen voor Gelderland’

De Gelderse politieke partijen die momenteel werken aan een mogelijke coalitie organiseren op 11 mei 2019 een inspiratiebijeenkomst.

3-5-2019