Varkensstallen maken plaats voor kleinschalige opwekking zonne-energie

17-9-2020

Op 15 september 2020 opende gedeputeerde Jan van der Meer samen met Janine Kock, wethouder in de Oude IJsselstreek, de zonneweide bij Wijngoed Montferland.

Van varkensboer naar zonneboer

Wijnboer Leon Masselink had tot eind jaren 90 een bedrijf met 250 zeugen en 2.000 vleesvarkens. Een flink bedrijf, maar voor de lange termijn te klein. Als hij in zijn sector wilde blijven, moest hij uitbreiden. Hij koos een andere weg. Masselink begon zich te richten op de productie van wijn. Maar op zijn erf stonden nog wel 8 varkensschuren waarvan er 6 niet gebruikt werden en leeg stonden. De afgelopen maanden sloopte hij de oude schuren en overige gebouwtjes en ruimde hij de asbestdaken op. Op deze plek kwam de zonneweide. Een andere agrariër in de Achterhoek, Patrick Schut, sloopte circa 4.500 vierkante meter gebouwen. Daardoor kwam er grond vrij voor 6.600 zonnepanelen op het erf in Varsselder. Masselink en Schut lopen voorop in de Achterhoek met het leveren van duurzame energie.

“De overschakeling op duurzame energie biedt ons de kans om een groene economie te realiseren. Beide agrariërs hebben deze kans benut. Het mooiste is als er nog meer duurzame energieopwekking komt waar inwoners direct financieel van profiteren. Natuurlijk moeten we er ook voor zorgen dat het goed in landschap past”, aldus Jan van der Meer gedeputeerde Klimaat en energietransitie.  

Zon op erf

We verwachten dat er tussen nu en 2030 in de Achterhoek ongeveer 1.500 boeren stoppen. Onder hen zijn veel oudere boeren die geen opvolger hebben. Met ‘Zon op Erf’, een project van Agem en provincie Gelderland, willen we deze stoppende agrariërs een oplossing bieden. Zij kunnen ook energieproducent worden.

We willen meer kennis en ervaring opdoen met de omschakeling van agrariër naar energieproducent. Daarom is er voor nog 2 agrariërs een investeringsbijdrage beschikbaar.

Agrariërs die er, net zoals Masselink en Schut, gebruik van willen maken, kunnen zich bij de Agem melden.

Kijk voor meer informatie op zonoperf.

Terug naar nieuwsoverzicht