Toekomst voor Gelderse boeren

4-6-2020 Tractor met man en kind

De toekomst voor de Gelderse land- en tuinbouw ligt bij agrarische bedrijven die op een natuurinclusieve manier produceren, die voldoende inkomen opleveren voor de boer en die kunnen worden doorgegeven aan een volgende generatie. Gedeputeerde Staten van Gelderland wil vooral investeren in ontwikkelingen die hierbij passen. Dat staat in de notitie ‘Toekomst voor de Gelderse boer’, dat door Gedeputeerde Staten is vastgesteld.

Peter Drenth, gedeputeerde landbouw: “We hebben een land- en tuinbouwsector waar we oprecht trots op kunnen zijn, maar de sector maakt grote veranderingen door. Als provincie willen we boeren en tuinders in Gelderland hierbij ondersteunen en ruimte voor hen creëren zodat ze de toekomst met vertrouwen tegemoet kunnen zien. Daarbij willen we ook van hen horen hoe we hen het beste kunnen ondersteunen”. 

Gelderse identiteit

Boerenbedrijven zijn belangrijk voor Gelderland: voor de leefbaarheid van het platteland, voor de Gelderse economie en voor het produceren van ons voedsel. De agrarische sector kan daarnaast een belangrijke bijdrage leveren aan bijvoorbeeld de energietransitie, het klimaat, een biodiverse natuur en een gezonde leefomgeving. “Ruim de helft van onze provincie bestaat uit landbouwgrond. De land- en tuinbouw zijn een onderdeel van onze Gelderse identiteit”, zegt gedeputeerde Peter Drenth. “Dat willen we behouden en dat betekent dat het ook voor jonge, startende boeren aantrekkelijk moet blijven om in deze sector aan het werk te gaan”. 

Plattelandseconomie

We zetten vooral in op het behoud van gezinsbedrijven in de agrarische sector die qua omvang aansluiten bij het Gelderse landschap. Gezinsbedrijven hebben een belangrijke rol in de plattelandseconomie doordat de boer(in) en het gezin een lokale binding hebben en zorgen voor het behoud van bijvoorbeeld scholen en winkels op het platteland. Daarvoor is het wel nodig dat deze bedrijven een volwaardig inkomen opleveren. Dat kan bijvoorbeeld als boeren die kiezen voor natuurinclusieve productie en kringlooplandbouw met een lagere stikstofuitstoot daar meer geld aan overhouden of beter worden beloond dan een boer die die keuze niet maakt.

Investeren in proefboerderijen

Om de boer met toekomstplannen te helpen, richten we ons op 3 sporen:

  • ontwikkelkansen voor bedrijven;
  • het bieden van ruimte om te experimenteren;
  • nieuwe verdienmodellen voor duurzame agrarische bedrijven.

Hierbij ziet GS kans om extra te investeren in innovaties en proefboerderijen waarbij nog meer een accent ligt op kennisuitwisseling. GS wil ook helpen de ontwikkeling van nieuwe duurzame vormen van landbouw, zoals Agroforestry en de overstap naar biologische landbouw mogelijk te maken door samen te werken met ketenpartijen. 

Gesprekken met sector

Gedeputeerde Staten gaan nu eerst verder in gesprek met Provinciale Staten en met de sector over wat er nodig is voor een economisch en ecologisch duurzame landbouw.

Terug naar nieuwsoverzicht