Sneller meer woningbouw door Gelderse cofinanciering Woningbouwimpuls

22-2-2021 nieuwbouw woning

Om de woningnood in Gelderland terug te dringen, zijn meer woningen nodig. Woningen die ook bereikbaar, klimaatbestendig, energieneutraal én betaalbaar moeten zijn. Hiervoor is veel geld nodig. Grote woningbouwprojecten komen daardoor soms moeizaam van de grond. Daarom gaan we de Woningbouwimpuls van het Rijk aanvullen (cofinanciering).

Woningbouwimpuls

Om toch de nodige woningen te kunnen bouwen én betaalbaar te houden, is er vanuit het Rijk de regeling Woningbouwimpuls (WBI) voor projecten met een aantoonbaar publiek financieel tekort. Via deze regeling kunnen gemeenten een subsidie aanvragen. De projecten moeten minimaal 500 woningen opleveren, waarvan minimaal de helft betaalbare woningen (dat wil zeggen: onder de NHG-grens of sociale huur).

Kansen voor Gelderse projecten

18 februari 2021 werd bekend dat er 3 projecten uit Gelderland zijn goedgekeurd voor de 2e WBI-tranche. Prachtig nieuws, maar we zijn er nog lang niet. Voor de 3e tranche staan verschillende Gelderse projecten al klaar om een aanvraag voor subsidie in te dienen.

Peter Kerris, gedeputeerde Wonen: “Met hulp van het Rijk kunnen we snel doorbouwen. De woningnood is groot, onze ambities ook. Laten we er samen de schouders onder zetten. Het is enorm zonde als projecten nog jaren stil blijven liggen of zelfs nooit gerealiseerd worden. Het gaat om belangrijke locaties waar veel passende woningen kunnen worden gebouwd. De Woningbouwimpuls biedt de kans nu voor een doorbraak te zorgen.”

Cofinanciering Woningbouwimpuls voor gemeenten We helpen gemeenten bij WBI-aanvragen met advies en ondersteuning. Zodat kansrijke Gelderse projecten straks vooraan staan als de 3e WBI-tranche opengaat. Bovendien verlagen we nu voor gemeenten de financiële drempel door mee te betalen. Deze cofinanciering is alleen beschikbaar voor projecten die ook een WBI-subsidie krijgen. De WBI-subsidie van het Rijk dekt de helft van het financieel tekort van de projecten. De andere helft is voor de rekening van de gemeente, maar wordt nu met cofinanciering van provincie ook voor een gedeelte gedekt. Zo worden de lasten van het publiek financieel tekort door meer schouders gedragen.

Over het Actieplan

Wonen Met ons Actieplan Wonen zorgen we voor meer woningen. We werken nauw samen met regio’s, gemeenten, woningcorporaties, ontwikkelaars, beleggers en bouwers. De cofinanciering Woningbouwimpuls is onderdeel van actie 8.

We nodigen gemeenten van harte uit contact op te nemen als het gaat om ondersteuning of advies rondom grote en kansrijke woningbouwprojecten en cofinanciering Woningbouwimpuls.

Terug naar nieuwsoverzicht