Provincie: geef starters meer kans op een woning

30-9-2020 nieuwbouw woningen

Provincie Gelderland wil meer starters een kans geven op een woning door mee te betalen aan de startersleningen van gemeenten. Nog te weinig gemeenten doen mee aan de landelijke startersregeling. Daarom zetten we € 4 miljoen in om alle gemeenten in Gelderland over de streep te trekken. Hiermee moeten 1.000 starters aan een woning worden geholpen.

Buitenspel op de woningmarkt

Gedeputeerde Peter Kerris: “Starters staan buitenspel op de woningmarkt. Er zijn te weinig starterswoningen en de woningen die er zijn, kunnen starters niet betalen. Met een goedkope lening willen we starters meer kans geven op een betaalbare woning.”

Samen met gemeenten

Meer dan een kwart van de gemeenten in Gelderland doen nog niet mee met de Starterslening. Het gaat vaak om grote bedragen , terwijl er financieel al veel wordt gevraagd van gemeenten. Om deze gemeenten een zetje in de rug te geven, gaan we 50% van hun bijdrage betalen. De afgelopen 4 jaar zijn er 2.000 startersleningen verstrekt in Gelderland. Met onze bijdrage moeten er nog eens 1.000 startersleningen worden verstrekt.

Een goedkope lening

De Starterslening van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) overbrugt het verschil tussen de prijs van een starterswoning en het bedrag van de hypotheek. De eerste 3 jaar betalen huishoudens geen rente en aflossing op de starterslening. Onze bijdrage wordt na terugbetaling opnieuw ingezet (revolverend) om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk starters van de lening gebruik kunnen maken.

Actieplan Wonen

Naast de Starterslening investeren we in de bouw van betaalbare woningen. Met het Actieplan Wonen zetten we € 30 miljoen in om onder andere de bouw van 45.000 woningen te versnellen op 50 bouwlocaties.

Week van de Starter

De week van 28 september tot en met 4 oktober 2020 is het de landelijke Week van de Starter. Zoek je een starterswoning en wil je weten wat gemeenten en provincie voor je kunnen doen? Meld je dan aan voor de Digitale Startercafés in Montferland voor 30 september 2020. Kijk voor meer informatie over de Week van de Starter op de website startenopdewoningmarkt.

Terug naar nieuwsoverzicht