Provinciale Staten stemmen in met Actieplan Wonen

26-5-2020 Bouwplaats

Op 27 mei 2020 stemden Provinciale Staten (PS) in met het Actieplan Wonen. Nu kunnen we aan de slag om de komende 5 jaar ongeveer 45.000 woningen te bouwen. Dit doen we samen met onder andere gemeenten, woningcorporaties, beleggers, bouwers, ontwikkelaars en regio’s. Daarvoor zetten we samen € 30 miljoen opzij.

Anders bouwen

Het Actieplan gaat niet alleen over geld. Er staat ook in dat we procedures gaan versnellen, en nieuwe werkwijzen en technieken gebruiken. De woningen moeten betaalbaar zijn en voor een deel flexibel. Met flexibele bouw kunnen we voorzien in de actuele woonbehoefte van bijzondere groepen zoals starters, daklozen, ouderen en jongeren. En als het nodig is kunnen we die woningen veranderen, afbreken, vervangen of verplaatsen. De 14 acties die in het plan genoemd zijn vragen allemaal om grond en locaties, en om handen die het werk doen.

Subsidies, regels en locaties

We gaan subsidievoorwaarden en andere regels makkelijker maken. Maar om huizen te bouwen, zijn grond en gebouwen nodig. Dit is aan gemeenten, ontwikkelaars, corporaties en andere grondeigenaren.

Online wooncafé

Op 29 mei 2020 streamen we het tweede online Wooncafé. Gedeputeerde wonen Peter Kerris ontvangt daar Anne Jansen (gemeente Wageningen) en Ronald Leushuis (woningcorporatie Talis). Onder leiding van Esther Geuting (stec groep, adviesbureau) praten ze over maatschappelijk verantwoord bouwen, inwoners betrekken bij plannen en de mogelijkheden om bouw te versnellen. Ga op 29 mei om 15.00 uur naar de pagina van het Wooncafé en kijk mee.

Meer informatie over het Actieplan vindt u op de website van het Actieplan Wonen die vrijdag 29 mei 2020 online is.

Terug naar nieuwsoverzicht