Provinciale Staten stemmen in met € 10 miljoen voor noodhulp COVID-19

23-4-2020

Provinciale Staten zijn akkoord met de verdubbeling van het budget voor noodhulp aan gemeenten, van € 5 miljoen naar € 10 miljoen. Naast geld voor gemeenten is er ook geld voor dorpshuizen, cultuur, sport, recreatie en toerisme. Verder spraken de Staten tijdens de vergadering van 22 april 2020 over de Railterminal Gelderland en de omgevingsdienst ODRN.

COVID-19

Alle fracties lieten in de Statenvergadering van 22 april 2020 weten dat ze alles op alles willen zetten om de gevolgen van COVID-19 op de samenleving zo goed mogelijk op te vangen. Er werd veelvuldig stilgestaan bij de inzet van zorgmedewerkers, leerkrachten en in feite bij iedereen die onder druk staat door de maatregelen die genomen zijn na de virusuitbraak.

Provincie coördineert aanleg railterminal

De Staten besloten ook dat de provincie de aanleg van de Railterminal Gelderland bij buurtschap Reeth gaat coördineren. Voorheen was dat de rol van gemeente Overbetuwe. Er is geen sprake van ‘gedwongen regie-overname’. Dit benadrukte gedeputeerde Christianne van der Wal: “We staan als gemeente en provincie niet tegenover elkaar, maar naast elkaar.” Ze hoopt dat de werkzaamheden in 2022 kunnen starten. In 2025 kan er dan gebruik worden gemaakt van de terminal.

Rapport van omgevingsdienst ODRN

De Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN) diende in 2020 een rapport in bij Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten. Hierin staan een evaluatie en verbeterpunten. In de Statenvergadering werd besproken of er een zienswijze op ontwikkeling en bekostiging van de ODRN moet komen. Dit bleek niet nodig, omdat er voldoende vertrouwen van de Staten is. Zij krijgen voortaan 3 keer per jaar een rapport over het functioneren van de ODRN.

Terug naar nieuwsoverzicht