Ontwerp Luchthavenbesluit Teuge ligt vanaf 6 september ter visie

1-9-2021

Op 31 augustus 2021 stelden Gedeputeerde Staten (GS) het ontwerp Luchthavenbesluit Teuge vast. Het ontwerpbesluit ligt vanaf 6 september tot en met 17 oktober ter visie. GS kiezen in het ontwerpbesluit voor een balans tussen de belangen van de luchthaven en de omgeving. GS wil het uitvoeren van valschermvluchten op 4 weekenddagdelen per maand met de huidige categorie vliegtuigen niet toestaan. Daarbij kondigen GS aan dat de milieuruimte voor emissies en geluid stapsgewijs wordt teruggebracht, zodra hier landelijke regels voor zijn. Uiteindelijk nemen Provinciale Staten een definitief besluit over Luchthaven Teuge.

Ontwerpbesluit inzien

Van 6 september tot en met 17 oktober 2021 kan iedereen reageren op het ontwerpbesluit dat ter visie ligt. Dit doe je door een zienswijze in te dienen. De stukken zijn vanaf 6 september 2021 digitaal in te zien op de website van provincie Gelderland. Deze stukken zijn ook in te zien bij de balie van het provinciehuis in Arnhem en bij gemeente Voorst. Op 14 september 2021 is er een online informatieavond van 19.00 tot 20.00 uur. Ga voor meer informatie over deze avond naar hierover is te vinden op onze pagina lhbteuge-ontwerp

Minder geluidsoverlast

Verantwoordelijk gedeputeerde Luchtvaart Christianne van der Wal geeft toelichting op het ontwerpbesluit. “In het ontwerp Luchthavenbesluit Teuge beperken we vluchten met de huidige categorie paravliegtuigen op 4 weekenddagdelen, zodat de omgeving er op die momenten geen last van heeft. Inmiddels zijn het paracentrum en de luchthaven zelf óók bezig met plannen om het geluid van deze vliegtuigen te verminderen. Hierin denken we graag met hen mee. Want als zij stiller gaan vliegen, zou de beperking van 4 dagdelen in het Luchthavenbesluit op hen niet meer van toepassing zijn.”

Wet natuurbeschermingsvergunning

In mei 2020 diende Luchthaven Teuge ook een aanvraag in voor een Wet natuurbeschermingsvergunning. GS stellen deze vergunning definitief vast. Naar verwachting is dat gelijktijdig met de besluitvorming van Provinciale Staten over het definitieve Luchthavenbesluit Teuge. Dit zal ergens in het begin van 2022 zijn.

Terug naar nieuwsoverzicht