Heetwaterproef tegen de Aziatische duizendknoop teleurstellend

1-4-2021

De proef om met heet water de Aziatische duizendknoop definitief te verwijderen was niet succesvol. Na 3 jaar, en 5 tot 7 behandelingen per jaar, is nergens de duizendknoop 100% weg. Probos kreeg in 2018 van ons de opdracht om de proef te begeleiden en heeft in een evaluatierapport de resultaten beschreven.

Aziatische duizendknoop verdringt inheemse planten en dieren

Op steeds meer plekken in Gelderland komen Aziatische duizendknopen voor. Deze plantensoort kwam van nature niet voor in Nederland, maar kwam hier door de mens. Aziatische duizendknopen zijn zeer moeilijk te bestrijden, omdat ze zo snel groeien en hun wortelstokken iedere keer weer uitlopen. Ze rukken steeds verder op in natuurterreinen, bermen, tuinen, plantsoenen en tussen verhardingen als asfalt en steen. Ze verdringen de oorspronkelijke planten. Dat is slecht voor de biodiversiteit van onze natuur en bermen: er groeien zo minder verschillende soorten planten, waardoor er ook minder soorten dieren kunnen leven.

Bestrijding met heet water

Een relatief nieuwe manier van bestrijden is de behandeling van duizendknoop met heet water. Door heet water te injecteren in de grond worden de wortels van de duizendknoop verzwakt. Er ontstaan onder meer brandwondjes op de wortels, waardoor de plant vatbaar wordt voor schimmels. De duizendknoop raakt verzwakt en de haarden worden kleiner.

Gelderse proef op wegbermen

In Gelderland zijn een aantal proeflocaties langs wegen met deze methode behandeld. Na 3 jaar, en 5 tot 7 behandelingen per jaar, is nergens de duizendknoop 100% weg. De manier waarbij in het eerste jaar heel veel heet water is geïnjecteerd gevolgd door uittrekken en inzaaien is het effectiefst. Na 3 jaar is de hergroei met ruim 90% verminderd. We zetten de proef nog door op een paar locaties. Daar trekken we de stengels die nog opkomen uit de grond. Hopelijk is daar over een jaar of 3 alles weg.

De conclusie is duidelijk: de duizendknoop kan met heet water niet volledig bestreden worden. Ook blijken de kosten van behandeling met heet water erg hoog te zijn.

Het rapport kunt u lezen op de website van Kennisnetwerk Invasieve Exoten.

Terug naar nieuwsoverzicht