'Geen wild west in Gelderland’

3-4-2020

Het opkopen van stikstofruimte van agrarische bedrijven om andere projecten mee te realiseren, ofwel het extern salderen, is op dit moment niet mogelijk in Gelderland. Gelderland overlegt met andere provincies hoe de vergunningsregels om extern salderen mogelijk te maken eruit moeten zien.

Extern salderen: hoe werkt dat? Bron: Rijksoverheid

Niet lukraak opkopen

Het Gelders bestuur wil niet dat lukraak agrarische bedrijven worden opgekocht vanwege de stikstofruimte. Gelders gedeputeerde Peter Drenth: “Extern salderen is een praktische mogelijkheid die ruimte biedt voor initiatiefnemers uit alle sectoren, waaronder de agrarische sector, bouw en industrie. Maar die mag niet ten koste gaan van de leefbaarheid in het landelijk gebied of mogelijkheid om te kunnen boeren. Dit vraagt om een zorgvuldige regel, die we met de Gelderse partners in bouw, industrie en landbouw moeten afstemmen.”

Zorgvuldig

Gelderland heeft aandacht voor de zorgen van het Landbouwcollectief. Het Landbouwcollectief is bang dat er veel stikstofruimte verdwijnt uit de agrarische sector doordat kapitaalkrachtige ondernemingen de rechten opkopen. Gedeputeerde Drenth: “We willen heel zorgvuldig zijn. Iedereen moet hiermee vooruit kunnen. Én het moet goed zijn voor het landelijk gebied. Zodat bijvoorbeeld bouwprojecten mogelijk blijven en jonge boeren de mogelijkheid houden om een familiebedrijf over te nemen.”

Terug naar nieuwsoverzicht