Angst voor virus houdt Gelderlanders in de regio

3-7-2020

Bijna de helft van de Gelderlanders gaat deze zomer niet op vakantie. 3 op de 10 Gelderlanders boekt een vakantie in Nederland. Bijna een kwart van de Gelderlanders is van plan naar het buitenland te gaan. Dit blijkt uit het maandelijkse onderzoek van provincie Gelderland naar het welzijn van Gelderlanders.

Invloed virus

In dit onderzoek zaten ook vragen over uitgaan, de verwachte risico’s daarbij en hoe men daar mee omgaat. Het overgrote deel van de Gelderlanders is nog steeds bezorgd over het corona-virus. Hoewel die zorg afneemt, zegt een grote groep nog altijd meer stress te ervaren en sneller geïrriteerd te zijn dan voor de uitbraak. Net zoals bij vorige onderzoeken geldt dit vooral voor jongeren, vrouwen en mensen met een praktische opleiding. Daar staat tegenover dat een meerderheid van de mensen ook nog steeds de positieve gevolgen ziet, vooral op het gebied van de saamhorigheid en nieuwe initiatieven.

Recreatie

Los van de vakantieplannen zegt een grote meerderheid drukke plekken te willen vermijden deze zomer. Zij zullen het ook accepteren dat plekken worden afgesloten als deze te druk zijn. De Gelderlanders zijn het minst huiverig voor een bezoek aan de natuur of een museum. Zij zullen minder vaak bij horeca, concerten of evenementen naar binnen gaan.

Taalgebruik

Bij de vraag wat de overheid kan of moet doen om zorgen minder te maken, leverde een waaier aan mogelijkheden op. Sowieso de 1,5 meter mét veel strengere handhaving, maar ook de oproep om juist in de buitenlucht deze regel los te laten. Er is ook behoefte geuit aan meer openluchtactiviteiten. Te denken valt aan filmvertoningen en concerten buiten. Mensen verwijzen naar het gezonde verstand en vragen om duidelijk taalgebruik.

Herstel

Deze onderzoeken vormen een onderdeel van de Gelderse maatregelen tegen Corona en de gevolgen daarvan. Provincie Gelderland werkt er aan om de Gelderse economie en samenleving uit de coronacrisis te helpen. We doen dat in deze fase van de crisis met een bedrag van € 50 miljoen. Daarnaast werken we aan een herstelprogramma. Dat programma bestaat uit een pakket aan maatregelen om alle sectoren en organisaties te ondersteunen, die van groot belang zijn voor Gelderland. De resultaten uit de onderzoeken gebruiken we ook als input voor ons herstelprogramma.

Lees het rapport met de onderzoeksresultaten (PDF 2,2 MB)

Terug naar nieuwsoverzicht