Aanvullende ondersteuning Gelderse culturele, toeristische en recreatieve sector

31-7-2020

Cultuur, erfgoed, recreatie en toerisme zijn van grote toegevoegde waarde voor de gasten en inwoners van de provincie Gelderland. Door COVID-19 staan deze sectoren zwaar onder druk. Aanvullend op de maatregelen van het Rijk en de gemeenten, ondersteunen we deze sectoren met provinciale COVID-19 overbruggingsmaatregelen. Deze subsidies en andere projecten zijn nog in ontwikkeling en worden in en na de zomer opengesteld.

Cultureel, toeristisch en recreatief

Voor ondernemers en organisaties uit de culturele, toeristische en recreatieve sector stellen we op 4 augustus 2020 de provinciale regeling “Ondersteuningsmaatregelen voor ondernemers en organisaties COVID-19” open. Via deze laagdrempelige regeling kan men € 3.500 subsidie ontvangen voor het ontwikkelen en uitvoeren van ideeën tot aanpassing van de bedrijfsvoering. Ook kan men voor een bedrag van minimaal € 1.000 tot maximaal € 5.000 subsidie ontvangen voor maatregelen in het kader van de anderhalvemetersamenleving. Deze regeling werkt met terugwerkende kracht tot 15 maart 2020. Daarnaast zetten we samen met onze partners een aantal projecten op om ondernemers te ondersteunen.

Cultuur en Erfgoed

Ook stellen we binnenkort specifieke regelingen voor de Cultuur- en Erfgoedsector open. Dat zijn

  • COVID-19 Regionale infrastructuur: grotere theaters en podia;
  • COVID-19 Monumenten en regionale musea met een publieksfunctie.

We verlenen steun met het oog op het functioneren van beide sectoren, onder de huidige, moeilijke omstandigheden: doordat de bezoekersaantallen veel lager zijn dan voor de crisis, door het in acht houden van de veiligheidsmaatregelen. 

Meer informatie

We hebben een overzicht gemaakt van de COVID-19 regelingen en informatie over deze en andere subsidiemogelijkheden. Deze ondersteuningssubsidieregelingen en -projecten starten allen op diverse momenten en hebben allen hun eigen criteria.

Gelderse aanpak COVID-19

We werken eraan om de Gelderse economie en samenleving uit de crisis als gevolg van COVID-19 te helpen. Dat doen we in deze fase van de crisis met een bedrag van € 50 miljoen. Daarnaast werkt provincie Gelderland aan een herstelprogramma. Dat bestaat uit een pakket aan maatregelen om alle sectoren en organisaties die van groot belang zijn voor Gelderland te ondersteunen. Nieuwe informatie en alle maatregelen om de effecten van COVID-19 te bestrijden staat publiceren wij op deze pagina.

Terug naar nieuwsoverzicht