Nieuwsoverzicht

Nieuwe locaties voor drinkwaterwinning in Twente

Gedeputeerde Staten van Gelderland en Overijssel stellen voorkeurslocaties voorlopig vast.

20-1-2017

Vergadering Provinciale Staten: Natuurbeschermingswet en Gelderland sport

Ook stemmen ze over het inpassingsplan dubbelspoor Zevenaar-Didam.

19-1-2017

Arbeidsmarkt in Gelderland wordt krapper

Uit de Econometer van het Bureau Economische Verkenningen blijkt dat er per werkzoekende meer vacatures zijn.

19-1-2017

Start kap bomen Heerderweg Epe 30 januari

Het uitstel van 2 weken is een gevolg van de uitspraak van de rechter in een kort geding.

18-1-2017

Werken aan de weg wordt duurzamer

Overheden en 80 partijen uit de weg- en waterbouw ondertekenden een Green Deal. De ambitie is minder CO2-uitstoot en meer herbruikbare stoffen.

17-1-2017

Gelderse economie blijft groeien

Van alle provincies zijn de ondernemers in Gelderland het meest positief gestemd over de ontwikkeling van de economie.

17-1-2017

Gezamenlijk plan van €50 miljoen voor economie regio Arnhem-Nijmegen

Provincie Gelderland en gemeenten Arnhem en Nijmegen investeren in gezondheidstechnologie, energie en binnensteden.

13-1-2017

Tijdelijk uitstel start kappen bomen Heerderweg Epe

De provincie stelt het kappen van 225 bomen aan de Heerderweg in Epe uit tot na de uitspraak van de Rechtbank van Gelderland op woensdag 18 januari 2017.

12-1-2017

Statencommissies weer van start in 2017

Op 11 januari staan de Omgevingsvisie, Groeiversneller en het dubbelspoor Zevenaar-Didam op de agenda.

6-1-2017

Cornielje looft veerkracht Gelderland in 2016

De commissaris bedankt de inzet van burgers, gemeenten, regio's en maatschappelijke organisaties bij het vluchtelingenvraagstuk.

3-1-2017