Nieuwsoverzicht

Gevolgen coronacrisis voor ondernemers nog steeds hoog, maar ondernemers positiever

Uit de 2e meting van het Gelderse ondernemerspanel blijkt dat ondernemers in Gelderland minder negatief zijn.

12-8-2020

COVID-19

Actuele informatie over COVID-19.

11-8-2020

Nieuwe aanbesteding ov-concessie IJssel-Vecht

Nieuwe aanbesteding ov-concessie IJssel-Vecht. Bus op de Veluwe blijft rijden, ook na december 2020

4-8-2020

Bedrijven uitgedaagd door subsidieregeling Slim & Circulair

Provincie Gelderland wil snel circulaire grondstoffen en hergebruik van grondstoffen toepassen.

3-8-2020

Aanvullende ondersteuning Gelderse culturele, toeristische en recreatieve sector

Aanvullend op de maatregelen van het Rijk en de gemeenten, ondersteunen we deze sectoren met provinciale COVID-19 overbruggingsmaatregelen.

31-7-2020

Gewichtsbeperking voor verkeer over de John S. Thompsonbrug

Vanaf woensdag 29 juli 2020 mag er tijdelijk geen verkeer zwaarder dan 10 ton over de John S. Thompsonbrug in Grave (N324).

29-7-2020

Afvalwater wordt energie

Papierfabriek Doetinchem, Waterstromen en Waterschap Rijn en IJssel tekenen overeenkomst.

23-7-2020

PS nodigen cultuur en erfgoed sector uit voor consultatie

In juni 2020 legden Gedeputeerde Staten de Uitgangspuntennotitie aanpak cultuur en erfgoed ter vaststelling voor bij Provinciale Staten.

21-7-2020

Overbruggingsmaatregelen voor gezonde binnensteden en dorpskernen

Gezonde binnensteden en dorpskernen zijn van groot belang voor de leefbaarheid en het economische vestigingsklimaat van Gelderland.

21-7-2020

Aanpassing uitwerkingsbesluit RPW Arnhem-Nijmegen

De regiogemeenten en provincie Gelderland stoppen officieel met het schrappen van bedrijfskavels om overaanbod in de regio Arnhem-Nijmegen

20-7-2020