Nieuwsoverzicht

Vrijliggende fietspaden langs de Broekdijk in Kesteren

Op 14 juli 2021 opende wethouder Van Someren de nieuwe vrijliggende fietspaden aan beiden kanten van de Broekdijk in Kesteren.

22-7-2021

Baksteenfabrikanten op weg naar klimaatneutraliteit met ‘Brick Valley’

Fabrikanten tekenden vrijdag 16 juli 2021 een gezamenlijke intentieverklaring voor het duurzaamheidsprogramma ‘Brick Valley’.

16-7-2021

185 Woningen in leegstaande plekken

Met het programma SteenGoed Benutten veranderen we leegstaande gebouwen in woningen.

16-7-2021

App helpt talent een plek op de arbeidsmarkt te vinden

Met onze steun kunnen 250 onderwijsinstellingen en werkgevers in Gelderland deze dienst gratis gebruiken.

15-7-2021

Milieueffectrapport Aanvullende Strategische Voorraden grondwater

Het Milieueffectrapport (MER) over de Aanvullende Strategische Voorraden (ASV) is nu beschikbaar.

15-7-2021

Start rondreizende expositie over Mensenhandel

Op 15 juli 2021 start in Lochem de rondreizende expositie: Open je ogen!

15-7-2021

Gelderland: aparte status Veluwe in aanpak stikstofcrisis

Om de stikstofcrisis op te lossen en de doelen van de landelijke stikstofwet te halen, is een aparte status voor de Veluwe nodig.

14-7-2021

Gebiedsontwikkeling Grebbedijk start nieuwe fase

Samen met provincie Utrecht, gemeenten, Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer, Utrechts Landschap & Waterschap Vallei en Veluwe.

14-7-2021

Woondeal Regio Amersfoort: 23.000 woningen erbij voor 2030

De woondeal moet het woningtekort in de regio Amersfoort weg werken.

14-7-2021

Mijlpaal op weg naar een energieneutraal 2030

Een positief besluit over de Regionale Energiestrategieën (RES) 1.0 in de regio’s Arnhem-Nijmegen, Foodvalley, Noord-Veluwe en Rivierenland.

14-7-2021