Nieuwsoverzicht

Gedeputeerde Staten staan achter gemeentelijke herindeling Geldermalsen-Neerijnen-Lingewaal

Gedeputeerde Staten zijn positief over het besluit van gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal tot vrijwillige samenvoeging tot 1 nieuwe gemeente

23-6-2017

In de zomer foto’s delen met #kijkoplandschap

We roepen Gelderlands op om foto’s van hun omgeving waar ze trots op zijn of zorgen over hebben te delen op social media.

23-6-2017

Steun voor 8 energieprojecten Cleantech Regio

Provincie Gelderland steunt de regio om in 2030 energieneutraal te zijn.

23-6-2017

Tijdelijk geen PAS-meldingen via Calculator wel vergunningen aanvragen

Omdat het landelijk Programma Aanpak Stikstof (PAS) deels wordt geactualiseerd kan er niet worden gewerkt in AERIUS Register.

22-6-2017

Klimaatparagraaf bij beleidsvoorstellen

Op verzoek van Provinciale Staten voegen we een klimaatparagraaf toe aan onze beleidsvoorstellen. Daarmee geven we inzicht in de gevolgen van het voorstel.

22-6-2017

Spoedreparatie Barneveldseweg tussen A1 en Nijkerk

Op dit moment voeren we een spoedreparatie uit aan de Barneveldseweg (N301). De weg is helemaal afgesloten.

20-6-2017

Gelderse economie groeit, arbeidsmarkt wordt krapper

Er is een groeiend tekort aan vakmensen. Bedrijven in techniek, zorg en ICT hebben daardoor moeite vacatures in te vullen.

14-6-2017

Koning fietst over RijnWaalpad als opening Velo-city

Dit jaar vindt het grootste fietscongres ter wereld voor professionals plaats in Nijmegen en Arnhem.

13-6-2017

Statencommissies bespreken Voorjaarsnota 2017 en Agenda Vitaal platteland

Ook vergaderen de commissies over asbestdaken, inpassingsplannen en concessies voor het openbaar vervoer.

9-6-2017

Michiel Scheffer bezoekt Loparex in Apeldoorn

De gedeputeerde gaat met het bedrijf in gesprek over de uitdagingen waar de industrie voor staat.

9-6-2017